اطلاع رسانی تخفیف خدمات آزمایشگاهی مراکز عضو شبکه ویژه پاییز 95، از طریق سایت شبکه انجام می‌پذیرد.

با توجه به استقبال تعدادی از مراکز عضو به منظور مشارکت در ارایه تخفیف خدمات آزمایشگاهی به مشتریان در تابستان سال جاری، شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تصمیم گرفته است اطلاع رسانی طرح تخفیف خدمات آزمایشگاهی را در فصل پاییز نیز ادامه دهد؛ در این راستا، مراکز آزمایشگاهی عضو شبکه که علاقه مند هستند اطلاع رسانی تخفیف خدمات آزمایشگاهی قابل ارایه توسط آن مرکز، از سوی شبکه آزمایشگاهی صورت پذیرد، می‌توانند درخواست خود را به صورت رسمی به آدرس پست الکترونیکی این شبکه به نشانی info@labsnet.ir ارسال نمایند. کلمات کلیدی : شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی

ارسال نظر

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code