یکی از اعضای شبکه آزمایشگاهی معتقد است شبکه‌سازی تجهیزات و توانمندی‌های آزمایشگاهی ابزاری است که می‌تواند ضمن بهره‌مندی بهتر محققان، پژوهشگران و جامعه فناوری کشور از خدمات و ظرفیت‌های موجود در عرصه آزمایشگاهی، شکوفایی ظرفیت‌های نهفته آزمایشگاهی و تحقیقاتی در دل مراکز گوناگون را به همراه داشته باشد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛ آزمایشگاه‌های تحقیقاتی و پژوهشی مراکز علمی، پزوهشی و فناوری کشور اعم از بخش دولتی و خصوصی، بخشی از توانمندی‌های کشور در حوزه زیرساخت‌های تحقیق و پژوهش هستند که توانسته‌اند با بهره‌گیری از توان شبکه‌سازی در توسعه پژوهش و فناوری کشور گامی مهم بردارند.
به گفته‌ی یکی از مدیران همین مراکز آزمایشگاهی، شبکه‌سازی تجهیزات و توانمندی‌های آزمایشگاهی ابزاری است که می‌تواند ضمن بهره‌مندی محققان، پژوهشگران و جامعه فناوری کشور به نحوی بهتر از خدماتو ظرفیت‌های موجود در عرصه آزمایشگاهی، شکوفایی ظرفیت‌های نهفته آزمایشگاهی و تحقیقاتی در دل مراکز گوناگون را به همراه داشته باشد.
ناصر باقری با بیان این‌که دست یافتن به نقشی مؤثر در تولید علم و فناوری در ابعاد جهانی نیازمند بهره‌مندی از زیرساخت‌ها و تجهیزات آزمایشگاهی روزآمد است، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از زیرساخت پژوهش و فناوری، معطوف به تجهیزات و دستگاه‌هایی است که عموماً قیمت‌های کمی ندارند و توانمندی خریداری تجهیزات برای تمامی مجموعه‌های آزمایشگاهی فراهم نیست بنابراین شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی می‌تواند تمامی امکانات موجود کشور را گرد هم آورده و بسته‌ای کامل از خدمات آزمایشگاهی را به محققان، پژوهشگران و شرکت‌های فناور ارائه دهد.
مدیر آزمایشگاه پایانه محیط پاک، اطلاع‌رسانی و ترویج را یکی از راه‌کارهای اساسی توسعه توانمندی‌های آزمایشگاهی دانست و گفت: آگاهی‌بخشی نسبت به توانمندی آزمایشگاهی کشورمان، یکی از خلأهای توانمندی‌های آزمایشگاهی است که شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری می‌تواند با اطلاع‌رسانی و اشتراک‌گذاری تجهیزات آزمایشگاهی خاص این خلأ را برطرف کند.
این عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی به خدمات آزمایشگاه پایانه محیط پاک اشاره کرد و گفت: آنالیز فیزیکی و شیمیایی آب و بررسی پارامترهایی چون سختی کل، مینزیم، کلسیم، قلیایئت، اسیدیته، نیترات ،نیتریت، آمونیاک، فسفات، کلراید، کلر آزاد، توتال کلیفرم، فکال کلیفرم بخشی از خدمات ارائه شده توسط این مجموعه آزمایشگاهی است.
وی همچنین به بررسی پارامترهای زیست محیطی صنایع و محصولات اشاره کرده و گفت: در بخش بیولوژی این آزمایشگاهی ضمن بررسی و آنالیز پارامترهای توتال و فکال کلیفرم، خدماتی چون آنالیز خروجی دودکش صنایع،خروجی اگزوز خودرو به مشتریان که عموماً در حوزه زیست‌محیطی هستند ارائه می‌شود.
کلمات کلیدی : شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی

ارسال نظر

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code