هجدهمین شماره فصلنامه تخصصی دانش آزمایشگاهی ایران، ویژه تابستان1396 منتشر شد. این فصلنامه، با همت کارشناسان و متخصصین عضو کارگروه‎های تخصصی شبکه آزمایشگاهی تهیه و منتشر می‎گردد.

خدا را شاکریم که این فرصت را به ما عنایت فرمود تا بار دگر قدمی، هر چند کوچک، درمسیر نشر علم و دانش در این مرز پرگهر برداریم. مدتها بود جای خالی یک نشریه علمی در فضای تخصصی آزمایشگاهی احساس میشد؛ این نیاز زمانی شدت گرفت که مقالات، گزارش ها و دستاوردهای مختلف کارگروه های تخصصی شبکه افزایش چشمگیری یافت. از این رو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو «فصلنامه تخصصی دانش آزمایشگاهی ایران» را به منظور توسعه و ترویج دانش تخصصی دستگاهی در آزمایشگاه های کشور را منتشر می کند. این نشریه به صورت الکترونیکی و در قالب های مختلف برای استفاده پژوهشگران و علاقمندان این حوزه، تهیه و از طریق پایگاه اینترنتی شبکه منتشر می شود.

        filereader.php?p1=main_a7290ccfad2789580

در این شماره:

* اخبار
- باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی فناوری‎های راهبردی، حمایتی ویژه از پژوهش در کشور.

* استاندارد
- مشخصه یابی نانومواد با استفاده از پراکندگی نور پویا (DLS) - روش آزمون INSO21304.

* مقالات
- ارگونومی و نقش آن در محیط‌های آزمایشگاهی؛

- آماده‌سازی پودرهای آگلومره شده با اندازه نانومتری؛

- گرماسنجی روبشی تفاضلی با رویکردی کاربردی (DSC)؛

- میکروسکوپی روبشی هدایت یونی (SICM).

فصلنامه تخصصی دانش آزمایشگاهی ایران به‌ صورت رایگان در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.

به منظور دریافت نسخه‌های مختلف این فصلنامه به نشانی www.IJLK.ir مراجعه نمایید.

ارسال نظر

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code