مصوبه سیاست‌ها و ضوابط ارتقای مشارکت خیرین و واقفین در پیشرفت حوزه علم و فناوری توسط دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی برای اجراء به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ شد.

به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، این مصوبه شامل 9 ماده و 4 تبصره است که در راستای تحقق سیاست‌های کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری «مدظله العالی» و نقشه جامع علمی کشور در جلسه 88 ستاد راهبری اجرای این نقشه به تصویب رسیده است.

در ماده یک این مصوبه، ضمن ارائه تعریف از واحد علمی و فناوری، دستگاه اجرایی، حامی، بنیاد حامی، مجمع هماهنگ کننده، زیرحوزه علم و فناوری و مصادیق امور خیر و وقف در حوزه علم و فناوری؛ برخی از مصادیق این تعاریف نیز مورد اشاره قرار گرفته‌اند.

در مواد دو تا هفت این مصوبه نیز مواردی مانند گسترش بنیادهای حامی توسط واحدهای علمی و فناوری، گسترش و حمایت از مجامع هماهنگ کننده در حوزه‌های علم و فناوری، وظائف سازمان اوقاف و امور خیریه، روش‌های مشارکت دستگاه‌های اجرایی و آستان‌های مقدسه و فرهنگ عمومی و گفتمان سازی وقف و امور خیریه مورد اشاره قرار گرفته است.

به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در ماده هشت مصوبه "سیاست‌ها و ضوابط ارتقاء مشارکت خیرین و واقفین در پیشرفت حوزه علم و فناوری" ترکیب کمیسیون ویژه راهبری امور خیرین و واقفین حوزه علم و فناوری با ماموریت هماهنگی، اجرایی سازی سیاست‌ها و ضوابط و نظارت بر آن به شرح ذیل تصویب شده است:

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه «رئیس کمیسیون»،
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا نماینده تام الاختیار ایشان،
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا نماینده تام الاختیار ایشان،
وزیر آموزش و پرروش یا نماینده تام الاختیار ایشان،
نماینده تام الاختیار ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور،
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری «مدظله العالی» در دانشگاه‌ها یا نماینده تام الاختیار ایشان،
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری یا نماینده تام الاختیار ایشان،
رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران یا نماینده تام الاختیار ایشان،
نماینده تام الاختیار شورای عالی حوزه‌های علمیه،
نماینده کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ،
پنج نفر از خیرین، واقفین و روسای بنیادهای حامی و مجامع هماهنگ کنده به انتخاب کمیسیون و حکم رئیس کمیسیون.

همچنین بر اساس تبصره 1یک ذیل همین ماده، دبیرخانه کمیسیون در سازمان اوقاف و امور خیریه مستقر خواهد بود و این دبیرخانه موظف است وضعیت اجرای سیاست‌ها و ضوابط مصوب را هر شش ماه به کمیسیون ویژه ارائه کند و این کمیسیون نیز گزارش این روند را سالیانه به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه خواهد کرد.

به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، این مصوبه از جانب دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ برای اجرا به سازمان اوقاف و امور خیریه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت آموزش و پرورش، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری «مدظله العالی» در دانشگاه‌ها، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، شورای عالی حوزه‌های علمیه، کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ابلاغ شده است.
کلمات کلیدی : شورای عالی انقلاب فرهنگی

ارسال نظر

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code