اجباری‌سازی سه استاندارد ISIRI 7839، INSO 20253، INSO 20254 در حوزه فناوری‌های زیست توده و نهایی‌سازی آنها با همکاری ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی معاونت علمی در حال انجام است.

به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، توسعه فناوری های استحصال انرژی از کلیه منابع زیست توده با شتاب روزافزونی در حال انجام است که این موضوع بدون داشتن یک الگوی مناسب نظارتی و صدور تاییدیه های لازم امکانپذیر نیست. یکی از این الگوها استانداردهای محلی، ملی و بین المللی است. 

امروزه در دنیا استانداردهای متعددی برای ساماندهی فناوری های مختلف وجود دارد. در ایران نیز برای برخی از فناوری های رایج استانداردهای متناوبی تدوین و بومی سازی شده است. اما این استانداردها جامع، فراگیر و به روز نبوده اند. در این راستا کارگره اجباری سازی استانداردهای زیست توده با هدف شناخت دقیق فناوری های اثبات شده و جاری در دنیا، استانداردهای پیشرو در این زمینه و در نهایت شناخت وضعیت فعلی ایران و استانداردهای موجود در صدد تدوین استانداردهای مناسب و جبران کاستی های موجود است.

بنابراین با همکاری ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی معاونت علمی و توسط سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق اجباری سازی استانداردهای فناوری های زیست توده در حال انجام است و در حال حاضر نیز تهیه مقدمات اجباری سازی سه استاندارد ISIRI 7839، INSO 20253، INSO 20254 و نهایی سازی آنها در دست بررسی و نهایی سازی است. همچنین در این زمینه مشاور تخصصی برای بومی سازی استانداردها انتخاب شده است.

زیسـت توده یا بیومس یک منبـع تجدیدپذیر انرژی اسـت که از مواد زیسـتی به دست می‌آید. به طور کلی تمام زباله هایی که منشاء زیستی داشته باشند و از تکثیر سلولی پدید آمده باشند بیومس نامیده می شوند. «جنگلها و ضایعات جنگلی»، «محصولات و ضایعات کشاورزی، باغداری و صنایع غذایی»، «فضـولات دامی»، «فاضلاب های شـهری»، «فاضلاب هـای غیر شهری»، «پسـماندها و زائدات آلی صنعتی» و «ضایعات جامد زباله های شهری» از نمونه های زیست توده هستند که در محیط زیست فراوانند و منابع غنی و مهم انرژی محسوب می شوند. 
کلمات کلیدی : استاندارد

ارسال نظر

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code