کمیته استاندارد کارگروه اقتصاد زیستی ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی تعریف و ارتقای استاندارد در حوزه کشاورزی محیط‌زیست و تجهیزات زیست‌فناوری را در اولویت اقدامات خود قرار داده است.

به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، کمیته استاندارد کارگروه اقتصاد زیستی به منظور پیشبرد اهداف این کارگروه در حوزه استانداردسازی تشکیل شده است. 

این کمیته با بهره گیری از مطالعات صورت گرفته در کارگروه در زمینه استانداردهای حوزه زیست فناوری و مطالعه نگاشت نهادی زیست فناوری در کشور مدل جامعی را برای تسهیل تدوین استانداردها در بخشهایی از حوزه زیست فناوری که در کشور رشد کافی را داشته اند که شامل سه بخش زیست فناوری کشاورزی، زیست فناوری محیط زیست و تجهیزات زیست فناوری می شود را طراحی کرده است. 

برای این منظور کمیته استاندارد کارگروه اقتصاد زیستی ستاد توسعه زیست‌فناوری در هر بخش، مدل پیشنهادی با عناصر زیر تعریف کرده است که شامل ارگانهای دولتی سیاستگذار، خبرگان، کمیته متناظر در ستاد زیست فناوری و شرکت های بخش خصوصی می شود.
کلمات کلیدی : استاندارد

ارسال نظر

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code