کارگروه زیست‌بانک و ذخایر ژنتیکی ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی با هدف مدیریت ذخایر ژنتیکی کشور در حوزه‌ شیلات، استانداردهای مربوط به زیست‌بانک‌های شیلات و آبزیان را تهیه کرد.

به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، کارگروه زیست‌بانک و ذخایر ژنتیکی با هدف مدیریت ذخایر ژنتیکی کشور در حوزه های مختلف در ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی تشکیل شده است که این کارگروه در حوزه مدیریت ذخائر شیلات، اقدام به «راه‌اندازی زیرگروه شیلات و آبزیان کرده است.

راه‌اندازی زیرگروه شیلات و آبزیان با اهداف مختلفی چون «تهیه استانداردهای مربوط به زیست بانک های شیلات و آبزیان»، «شناسایی و تعیین اولویت‌های کلان و اصلی حوزه شیلات و آبزیان»، «تعیین اولویت‌های کارگروه زیست‌بانک و ذخایر ژنتیکی برای انجام طرح های مورد نیاز ملی و جمع آوری و نظارت بر RFP ها» و نشناسایی زیست‌بانک‌های فعال در این زمینه» صورت گرفته است.

همچنین «نظارت بر رعایت استانداردها»، «رتبه‌بندی زیست‌بانک‌های این حوزه»، «اعطای ماموریت به زیست‌بانک‌های این حوزه»، «بررسی خلاهای موجود»، «تهیه استانداردهای نگهداری و حفاظت از ذخایر ژنتیکی در این زمینه جهت ابلاغ به زیست‌بانک‌های این حوزه» و «حمایت یک هزار میلیون ریالی از حوزه زیست‌بانک‌های موسسه علوم شیلاتی کشور» از دیگر اهداف تشکیل زیرگروه شیلات و آبزیان است.

بر اساس این گزارش، «اقدام برای حمایت از تاسیس زیست‌بانک‌های مورد نیاز»، «بازدید از موسسه بین‌المللی تاسماهیان شهر رشت جهت آسیب‌شناسی و حمایت از این موسسه»، «بازدید از موسسه بین‌المللی تاسماهیان شهر رشت برای آسیب‌شناسی و حمایت و «بازدید از پژوهشکده آبزی پروی آبهای داخلی در بندر انزلی برای آسیب‌شناسی و حمایت از این پژوهشکده» نیز اقداماتی است که برای مدیریت ذخایر ژنتیکی کشور در حوزه‌ شیلات توسط کارگروه زیست‌بانک و ذخایر ژنتیکی ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی صورت گرفته است.
کلمات کلیدی : استاندارد,آبزیان,ستاد توسعه زیست فناوری

ارسال نظر

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code