18 آذر ماه مجتمع آزمایشگاه های علمی و تحقیقاتی دانشگاه ایلام میزبان کارگاه آموزشی کروماتوگرافی یونی بود.

مجتمع آزمایشگاه های علمی و تحقیقاتی دانشگاه ایلام به منظور آشنایی با مفاهیم نظری و اجزاء مختلف دستگاه کروماتوگرافی یونی  18/09/1398 میزبان جمعی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی به سرپرستی آقای دکتر ادیبان عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام بود.

 

در  این کارگاه مطالب زیر آموزشی ذیل ارائه شد:

1-    مقدمه ای در رابطه با کروماتوگرافی

2-    آشنایی با اصول جداسازی در کروماتوگرافی

3-    انواع فاز ساکن (رزین‌های کاتیونی و آنیونی) و فاز متحرک در دستگاه کروماتوگرافی یونی

4-    نحوه عملکرد ستون فرونشاننده و آشکارساز هدایت سنجی

5-    چگونگی انجام آنالیز کمی

6-    آشنایی با اجزاء مختلف دستگاه

 

 

کروماتوگافی یونی یکی از روش های کروماتوگرافی مایع بوده که برای اندزه گیری همزمان تعدادی از آنیون‌ها و کاتیون‌ها به کار می‌رود. این روش برای سنجش و شناسایی کاتیون‌ها و آنیون‌ها در نمونه های آب و کاربردهای زیست محیطی روش بسیار مناسبی است.

اطلاعات توانمندی ها و خدمات مجتمع آزمایشگاه های علمی و تحقیقاتی دانشگاه ایلام که از اعضای شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی است، در پایگاه اینترنتی شبکه ثبت شده است.

ارسال نظر

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code