شرکت آزمونه فولاد موفق به دریافت پروانه تاسیس آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد شد.

 براساس اطلاعیه‌ای که این شرکت منتشر کرده، از این پس علاقه‌مندان می‌توانند در دوره های آموزشی این شرکت حضور یابند و مدارک خود را با تاییدیه سازمان فنی و حرفه ای در زمینه جوش و بازرسی جوش دریافت کنند.

 

این شرکت در سال جاری با افتخار موفق به اخذ پروانه تاسیس آموزشگاه فنی و حرفه ای  در رشته  جوشکاری و بازری جوش  در حرفه های  بازرس قطعات جوشکاری شده به صورت چشمی  VT LEVEL II، آزمایشگر قطعات صنعتی با پرتونگاری (RT)، آزمایشگر قطعات صنعتی بامایع نافذ (PT)، آزمایشگر قطعات صنعتی با ذرات مغناطیسی (MT) ، آزمایشگر قطعات صنعتی با امواج فراصوتی (UT)، ممیز سیستم مدیریت کیفیت جوشکاری ( بر اساس استاندارد های سری ایران ایزو 3834)، بازرس فنی جوش و آزمایشگر قطعات صنعتی با جریان گردابی (ET) شده است.

 

هــدف از دریافت این پروانه ، آموزش جوانان و کارجویان غیر ماهر و تربیــت نیــروی کار متخصـص مـورد نیـاز بنـگاه‌هـای اقتصـادی، ارتقـاء مهـارت‌هـای تخصصـی و عمومـی شـاغلان و تقویـت و بهبـود شـرایط منابـع انسـانی ایـن بنـگاه‌هـا، از طریـق برگـزاری دوره‌هـای یادگیـری کاربـردی و عملیاتـی جهت دسـتیابی بـه اشـتغال پایـدار است.

 

 

آزمایشگاه مهندسین مشاور آزمونه فولاد، فعالیت خود را از سال 1371 در زمینه انجام آزمایش‌های مقاومت مصالح، آزمایش‌های مکانیکی فلزات و آزمایش‌های غیرمخرب جوش آغاز کرده‌است. این مجموعه در حال حاضر دارای پنج بخش اصلی زیر است:

- آزمایشگاه مکانیک و متالورژی

- بازرسی فنی و بازرسی کالا

- آزمایشگاه کنترل کیفی مصالح

- آزمایشگاه کالیبراسیون

- ژئوتکنیـک و برجا

- خوردگی و پیش خوردگی

  • بخش آموزش و مشاوره
  •  

 آزمایشگاه مهندسین مشاور آزمونه فولاد از اعضای فعال شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی است که اطلاعات توانمندی ها و خدمات آزمایشگاهی این مجموعه در پایگاه اینترنتی شبکه آزمایشگاهی ارایه شده است.

کلمات کلیدی : مرکز تربیت مربی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای,جوشکاری,فولاد

ارسال نظر

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code