در راستای حمایت از فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌های دانش‌بنیان، از محل صندوق توسعه ملی و بانک‌های عامل، تسهیلاتی به این شرکت‌ها در قالب طرح و سرمایه درگردش اعطا می‌شود.

در پی موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور، صندوق توسعه ملی و بانک‌های عامل، تسهیلاتی به منظور حمایت از فعالیت‌های اقتصادی برای ایجاد تولید و اشتغال به شرکت‌های دانش‌بنیان اختصاص داده است. این تسهیلات در قالب طرح و سرمایه درگردش به شرکت‌های دانش‌بنیان اعطا می‌شود.

 

این تسهیلات در حوزه‌های صنعت و معدن، صنایع تبدیلی و تکمیلی و آب و کشاورزی به صورت تلفیقی از منابع داخلی بانک‌های عامل و صندوق توسعه ملی اعطا می‌شود. همچنین نرخ سود این تسهیلات در حوزه آب و کشاورزی 14درصد و در حوزه صنعت و معدن و صنایع تبدیلی و تکمیلی 15درصد است. دوره بازپرداخت تسهیلات فوق برای سرمایه در گردش، یک سال و برای طرح، 7 سال است. فهرست بانک‌های عامل که تسهیلات فوق را ارائه می‌دهند به شرح جدول ذیل هستند:

 

 

شرکت‌های دانش­‌بنیان متقاضی می­‌توانند برای استفاده از تسهیلات مذکور، به یکی از شعب بانک‌های عامل مراجعه و درخواست خود را ارسال نمایند.

 

شرایط عمومی شرکت‌ها برای استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی:

- پرداخت تسهیلات به مؤسسات و شرکت‌هایی مجاز است که حداقل هشتاد درصد سهام یا سهم‌الشرکه آنها مستقیم و یا با    واسطه اشخاص حقوقی، متعلق به اشخاص حقیقی باشد.

- به اشخاص حقوقی و بنگاه‌های اقتصادی که صرف‌نظر از نوع مالکیت، بیش از بیست درصد اعضاء هیأت مدیره آنها توسط مقامات دولتی تعیین می‌شوند تسهیلات تعلق نمی‌گیرد.

- اعطای تسهیلات به اشخاص حقوقی مجاز مشروط به آن است که نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع دارایی‌های شرکت (نسبت مالکانه) در زمان تسلیم درخواست به بانک عامل و هر مقطع زمانی از بیست درصد کمتر نباشد.

 

کلمات کلیدی : تسهیلات,شرکت دانش بنیان

ارسال نظر

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code