اطلاعات این رویداد

نشست هم اندیشی مدیران مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی

شروع : ۱۳۹۷/۰۲/۱۸

پاپان : ۱۳۹۷/۰۲/۱۹

سازمان : شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی

محل برگزاری : مراکز عضو شبکه در استان اصفهان

آرشیو روزانه
گزارش آنلاین از نشست هم اندیشی مدیران مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی این رویداد به پایان رسیده است
عکس یادگاری در پایان نشست هم اندیشی مدیران عضو شبکه آزمایشگاه های راهبردی در اصفهان ۱۷:۰۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۹

بازدید اعضای عضو شبکه از مرکز رباتیک شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ۱۶:۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۹

بازدید از مجموعه مراکز تحقیقاتی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۹

عکس یادگاری مدیران و کارشناسان عضو شبکه بعد از بازدید از مجموعه آزمایشگاه های شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ۱۵:۴۵ ۱۳۹۷/۰۲/۱۹

حضور مدیران و کارشناسان عضو شبکه فناوری های راهبردی در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ۱۵:۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۹

ارائه دکتر امیدی معاون توسعه فناوری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان از توانمندیهای آزمایشگاهی ۱۵:۱۵ ۱۳۹۷/۰۲/۱۹

بازدید از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان (شیخ بهایی) ۱۵:۰۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۹

بازدید مدیران عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی از مجتمع آزمایشگاه های علمی و تحقیقاتی دانشگاه اصفهان ۱۴:۰۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۹

بازدید از تجهیزات آزمایشگاه های علمی و تحقیقاتی دانشگاه اصفهان ۱۳:۴۵ ۱۳۹۷/۰۲/۱۹

بازدید از مجتمع آزمایشگاه های علمی و تحقیقاتی دانشگاه اصفهان ۱۳:۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۹