اطلاعات این رویداد

نشست رابطین مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی

شروع : ۱۳۹۷/۰۶/۱۳

پاپان : ۱۳۹۷/۰۶/۱۳

سازمان : شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی

محل برگزاری : پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

آرشیو روزانه
گزارش آنلاین از نشست رابطین مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی این رویداد به پایان رسیده است
به پایان آمد این دفتر ..... ۱۵:۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۳

در حاشیه و لحظات پایانی پنجمین نشست رابطین شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی ۱۴:۴۵ ۱۳۹۷/۰۶/۱۳

هم‌اکنون: حضور کارشناسان و رابطین مراکز عضو شبکه در آزمایشگاه‌های پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ۱۴:۴۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۳

هم‌اکنون؛ بخش دوم نشست رابطین مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی ۱۴:۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۳

آزمایشگاه مرکزی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی میزبان کارشناسان مراکز عضو شبکه ۱۴:۱۹ ۱۳۹۷/۰۶/۱۳

هم‌اکنون؛ کارشناسان در حال بازدید از آزمایشگاه‌ها ۱۴:۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۳

بخش دوم، بازدید از مجموعه آزمایشگاه‌های پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران ۱۴:۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۳

برنامه بازدید از آزمایشگا‌های پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی پس از صرف نهار اجرا می‌شود ۱۳:۱۵ ۱۳۹۷/۰۶/۱۳

به وقت نهار ... ۱۳:۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۳

بخش اول نشست رو به پایان است و بعد از اقامه نماز و صرف نهار، بازدید از آزمایشگاه‌های پژوهشگاه انجام می‌شود ۱۲:۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۳