اطلاعات این رویداد

نشست رابطین مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی

شروع : ۱۳۹۷/۰۶/۱۳

پاپان : ۱۳۹۷/۰۶/۱۳

سازمان : شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی

محل برگزاری : پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

گزارش آنلاین از نشست رابطین مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی

این رویداد به پایان رسیده است
هیچ موردی برای نمایش یافت نشده!