اطلاعات این رویداد

بازدید گروهی مدیران از مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی در استان سمنان

شروع : ۱۳۹۷/۰۶/۱۸

پاپان : ۱۳۹۷/۰۶/۱۹

سازمان : شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی

محل برگزاری : استان سمنان

گزارش آنلاین از بازدید گروهی مدیران از مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی در استان سمنان

این رویداد به پایان رسیده است
هیچ موردی برای نمایش یافت نشده!