اطلاعات این رویداد

پنجمین نشست مدیران مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی

شروع : ۱۳۹۷/۰۸/۲۳

پاپان : ۱۳۹۷/۰۸/۲۳

سازمان : شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی

محل برگزاری : پژوهشگاه صنعت نفت

گزارش آنلاین از پنجمین نشست مدیران مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی

این رویداد به پایان رسیده است
هیچ موردی برای نمایش یافت نشده!