اطلاعات این رویداد

بازدید گروهی مدیران از مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی در شهر تبریز

شروع : ۱۳۹۸/۰۶/۰۵

پاپان : ۱۳۹۸/۰۶/۰۶

سازمان : شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی

محل برگزاری : شهر تبریز

آرشیو روزانه
گزارش آنلاین از بازدید گروهی مدیران از مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی در شهر تبریز این رویداد به پایان رسیده است
پایان برنامه بازدید گروهی مدیران از مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی در شهر تبریز ۱۶:۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶

گروهی از مدیران آزمایشگاه‌های عضو شبکه در حال بازدید از آزمایشگاه پاک تاب آذر ۱۵:۲۲ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶

آزمایشگاه پاک تاب آذر، فعال در زمینه تست یخچال، کولر، رادیاتور، آبگرمکن، بخاری و غیره ۱۵:۱۶ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶

اکنون؛ معرفی آزمایشگاه پاک تاب آذر، توسط دکتر رام برزین، مدیرعامل مجموعه ۱۵:۱۲ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶

ناهار روز دوم برنامه بازدید از آزمایشگاه‌های تبریز ۱۴:۴۵ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶

صرف ناهار و آماده شدن برای بخش پایانی برنامه بازدیدها ۱۴:۲۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶

مدیران آزمایشگاه‌های عضو شبکه از کارخانه آناتا (تولیدکننده مواد غذایی) بازدید کردند ۱۳:۳۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶

پایان بازدید از آزمایشگاه‌های سازمان زمین‌شناسی تبریز ۱۱:۴۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶

معرفی خدمات آنالیز دستگاهی سازمان زمین‌شناسی توسط خانم مهندس نقوی مسئول آزمایشگاه و خانم مهندس تاری کارشناس آزمایشگاه ۱۰:۵۸ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶

خانم مهندس حداد در حال معرفی آزمایشگاه شیمی سازمان زمین‌شناسی ۱۰:۵۱ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶