مجموعه آزمایشگاه‌ها
سال تاسیس : ۱۳۸۰
 • عضو قطعی
 • تهران تهران ,
 • مدیر آزمایشگاه : محمدرضا نژادمقدم
 • رابط آزمایشگاه : مرتضی فاراب
 • تلفن : ۲۲۴۳۲۰۲۰
 • نمابر : ۲۲۴۳۲۰۲۱
 • http://www.ari.ir
 • M.Farab@ari.ir
زمینه های تخصصی : توسعه دانش و فن‌آوری نانو در حوزه تشخیص و درمان بیماری‌های مزمن و صعب‌العلاج، ارائة خدمات تولیدی و پژوهشی در زمینه آنتی‌بادی‌های منوکلونال، تکنولوژی حیوان ترانسژنیک، بیوتکنولوژی تولیدمثل و درمان ناباروری.
نشانی آزمایشگاه : بزرگراه چمران،اوین،داخل دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشگاه فناوری‌های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی-ابن سینا
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه
 • الکتروفورز 
 • اولتراسانتریفیوژ تحت خلاء
 • برش مقاطع نازک
 • برش مقاطع نازک چرخشی
 • پردازشگر تصویر اشعه ایکس
 • تعیین گر توالی اسید نوکلوئیک (DNA Sequencer)
 • سنجشگر اندازه ذرات، وزن مولکولی و پتانسیل زتا
 • طیف سنج مرئی فرابنفش (UV-VIS)
 • فلوسایتومتر
 • فلوسایتومتر
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا  (HPLC )
 • میکروسکوپ ایمونوفلورسانس
 • میکروسکوپ فلورسانس 
 • واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (PCR )
 • واکنش زنجیره ای پلیمراز ریل تایم (RT-PCR)
نام انگلیسی : Electrophoresis 
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : پزشكي , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : اندازه , بيولوژيك , سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
توضیحات :

جداسازی انواع پروتیین بر اساس اندازه و جرم آنها و تخمین وزن مولکولی ی

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
جداسازی پروتئین و پپتید ng 0.25
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
آماده‌سازی نمونه، انجام الکتروفورز و انجام اسکن از ژل توسط آزمايشگاه ۴۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸/۳۰ ۱۶/۳۰ قبل مراجعه، از طریق ایمیل با مسئول و یا رابط آزمایشگاه هماهنگی نمایید. در مواقع لزوم امکان خدمات‌دهی در ساعات غیراداری نیز فراهم می‌گردد.
یکشنبه ۸/۳۰ ۱۶/۳۰ قبل مراجعه، از طریق ایمیل با مسئول و یا رابط آزمایشگاه هماهنگی نمایید. در مواقع لزوم امکان خدمات‌دهی در ساعات غیراداری نیز فراهم می‌گردد.
دوشنبه ۸/۳۰ ۱۶/۳۰ قبل مراجعه، از طریق ایمیل با مسئول و یا رابط آزمایشگاه هماهنگی نمایید. در مواقع لزوم امکان خدمات‌دهی در ساعات غیراداری نیز فراهم می‌گردد.
سه شنبه ۸/۳۰ ۱۶/۳۰ قبل مراجعه، از طریق ایمیل با مسئول و یا رابط آزمایشگاه هماهنگی نمایید. در مواقع لزوم امکان خدمات‌دهی در ساعات غیراداری نیز فراهم می‌گردد.
چهارشنبه ۸/۳۰ ۱۶/۳۰ قبل مراجعه، از طریق ایمیل با مسئول و یا رابط آزمایشگاه هماهنگی نمایید. در مواقع لزوم امکان خدمات‌دهی در ساعات غیراداری نیز فراهم می‌گردد.
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
هاله عدالتخواه كارشناس ۰۲۱-۲۲۴۳۲۰۲۰ داخلی ۳۰۲ و ۳۰۶
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۰۹
نام انگلیسی : Super Speed Vacuum Centrifuge
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : مكانيكي , اندازه
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
جداسازی ژنوم از نمونه بسیار ناچیزی از گیاه دور بر دقیقه 115000 g
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
در اختیار قرار دادن تیوب یکبارمصرف مخصوص دستگاه، انجام سانتریفیوژ توسط آزمايشگاه ۱,۰۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸/۳۰ ۱۶/۳۰ -
یکشنبه ۸/۳۰ ۱۶/۳۰ -
دوشنبه ۸/۳۰ ۱۶/۳۰ -
سه شنبه ۸/۳۰ ۱۶/۳۰ -
چهارشنبه ۸/۳۰ ۱۶/۳۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
سمیه نجف‌زاده كارشناس ۰۲۱-۲۲۴۳۲۰۲۰ داخلی ۱۰۶
مرتضی فاراب كارشناس ۰۲۱-۲۲۴۳۲۰۲۰ داخلی ۲۰۷
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۰۹
نام انگلیسی : Microtome
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : اندازه , بيولوژيك , سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
توضیحات :

رعایت مقررات استاندارد هنگام کار با نمونه های بیولوژیک

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
برش مقاطع نازک از بافت‌های بیولوژیک µm 10 الی 3 میکرون
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
برش نمونه به روش فریز و یا پارافینه توسط آزمايشگاه ۱۵۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸/۳۰ ۱۶/۳۰ قبل مراجعه، از طریق ایمیل با مسئول و یا رابط آزمایشگاه هماهنگی نمایید. در مواقع لزوم امکان خدمات‌دهی در ساعات غیراداری نیز فراهم می‌گردد.
یکشنبه ۸/۳۰ ۱۶/۳۰ قبل مراجعه، از طریق ایمیل با مسئول و یا رابط آزمایشگاه هماهنگی نمایید. در مواقع لزوم امکان خدمات‌دهی در ساعات غیراداری نیز فراهم می‌گردد.
دوشنبه ۸/۳۰ ۱۶/۳۰ قبل مراجعه، از طریق ایمیل با مسئول و یا رابط آزمایشگاه هماهنگی نمایید. در مواقع لزوم امکان خدمات‌دهی در ساعات غیراداری نیز فراهم می‌گردد.
سه شنبه ۸/۳۰ ۱۶/۳۰ قبل مراجعه، از طریق ایمیل با مسئول و یا رابط آزمایشگاه هماهنگی نمایید. در مواقع لزوم امکان خدمات‌دهی در ساعات غیراداری نیز فراهم می‌گردد.
چهارشنبه ۸/۳۰ ۱۶/۳۰ قبل مراجعه، از طریق ایمیل با مسئول و یا رابط آزمایشگاه هماهنگی نمایید. در مواقع لزوم امکان خدمات‌دهی در ساعات غیراداری نیز فراهم می‌گردد.
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
سمانه منتظری كارشناس ۰۲۱-۲۲۴۳۲۰۲۰ داخلی ۲۰۸
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۰۹
نام انگلیسی : Rotary Microtome
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : بيولوژيك , سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
توضیحات :

برش مقاطع نازک بافت‌های بیولوژیک به روش پارافینی

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
برش مقاطع نازک از نمونه بافت‌های پاتولوژیک بیمارستانی µm 7 الی 5 میکرومتر
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
فیکس کردن و آبگیری بافت، قالب‌گیری و برش توسط آزمايشگاه ۱۵۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸/۳۰ ۱۶/۳۰ قبل مراجعه، از طریق ایمیل با مسئول و یا رابط آزمایشگاه هماهنگی نمایید. MM.sohrabi@avicenna.ac.irmoghaddam@avicenna.ac.ir
یکشنبه ۸/۳۰ ۱۶/۳۰ قبل مراجعه، از طریق ایمیل با مسئول و یا رابط آزمایشگاه هماهنگی نمایید. MM.sohrabi@avicenna.ac.irmoghaddam@avicenna.ac.ir
دوشنبه ۸/۳۰ ۱۶/۳۰ قبل مراجعه، از طریق ایمیل با مسئول و یا رابط آزمایشگاه هماهنگی نمایید. MM.sohrabi@avicenna.ac.irmoghaddam@avicenna.ac.ir
سه شنبه ۸/۳۰ ۱۶/۳۰ قبل مراجعه، از طریق ایمیل با مسئول و یا رابط آزمایشگاه هماهنگی نمایید. MM.sohrabi@avicenna.ac.irmoghaddam@avicenna.ac.ir
چهارشنبه ۸/۳۰ ۱۶/۳۰ قبل مراجعه، از طریق ایمیل با مسئول و یا رابط آزمایشگاه هماهنگی نمایید. MM.sohrabi@avicenna.ac.irmoghaddam@avicenna.ac.ir
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
سمانه منتظری كارشناس ۰۲۱-۲۲۴۳۲۰۲۰ داخلی ۲۰۸
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۴/۰۴/۱۳
نام انگلیسی : X-Ray Film Processor
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : پزشكي , علوم پايه , بيوتكنولوژي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي , بيولوژيك , سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
توضیحات :

تأیید یک آنتی ژن یا آنتی بادی اختصاصی، پس ازیک مرحله متوالی SDSPAGE و

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
پروتئین، آنتی ژن، آنتی بادی، نانوذره متصل به بیومولکول ng 10 to 100
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
ظهور فیلم و آنالیز نتایج توسط آزمايشگاه ۱۵۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۳۰ ۱۶:۳۰ -
یکشنبه ۸:۳۰ ۱۶:۳۰ -
دوشنبه ۸:۳۰ ۱۶:۳۰ -
سه شنبه ۸:۳۰ ۱۶:۳۰ -
چهارشنبه ۸:۳۰ ۱۶:۳۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
سمانه منتظری كارشناس ۰۲۱-۲۲۴۳۲۰۲۰ داخلی ۲۰۸
مرتضی فاراب كارشناس ۰۲۱-۲۲۴۳۲۰۲۰ داخلی ۲۰۷
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۰۹
نام انگلیسی : Deoxyribonucleic acid Sequencer
نام اختصاری : DNA Sequencer
زمینه های کاربردی : پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي , بيولوژيك , سایر
آخرین وضعیت دستگاه : به طور كامل ازكارافتاده
توضیحات :

-برای انجام تعیین توالی DNA موفق DNA الگو شما میبایست بسیار خالص باشد.

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
توالی نوکلئوتیدی کلون شده در قطعات پلاسمیدی bp( واحد بازی) تا 500 bp
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تعیین توالی الیگونکلئوتید - تحویل عکس ونمودار توسط آزمايشگاه ۳۵۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸/۳۰ ۱۶/۳۰ قبل مراجعه، از طریق ایمیل با مسئول و یا رابط آزمایشگاه هماهنگی نمایید.Ali.tahami1982@gmail.commoghaddam@avicenna.ac.ir
یکشنبه ۸/۳۰ ۱۶/۳۰ قبل مراجعه، از طریق ایمیل با مسئول و یا رابط آزمایشگاه هماهنگی نمایید.Ali.tahami1982@gmail.commoghaddam@avicenna.ac.ir
دوشنبه ۸/۳۰ ۱۶/۳۰ قبل مراجعه، از طریق ایمیل با مسئول و یا رابط آزمایشگاه هماهنگی نمایید.Ali.tahami1982@gmail.commoghaddam@avicenna.ac.ir
سه شنبه ۸/۳۰ ۱۶/۳۰ قبل مراجعه، از طریق ایمیل با مسئول و یا رابط آزمایشگاه هماهنگی نمایید.Ali.tahami1982@gmail.commoghaddam@avicenna.ac.ir
چهارشنبه ۸/۳۰ ۱۶/۳۰ قبل مراجعه، از طریق ایمیل با مسئول و یا رابط آزمایشگاه هماهنگی نمایید.Ali.tahami1982@gmail.commoghaddam@avicenna.ac.ir
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۳/۱۲/۱۹
نام انگلیسی : Particles size, Molecular weight and Zeta potential Analyzer
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي , ساختار , اندازه , بيولوژيك , سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
Particle size analysis nm 0.3nm – 10.0 microns
Zeta potential and Protein Mobility nm 3.8nm – 100 microns
Molecular weight ------ 980Da – 20M Da
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
آنالیز اندازه ذره ایی توسط آزمايشگاه ۸۰۰,۰۰۰
آنالیز پتانسیل زتا توسط آزمايشگاه ۸۰۰,۰۰۰
آنالیز همزمان سایز و زتا توسط آزمايشگاه ۱,۵۰۰,۰۰۰
آنالیز جرم مولکولی توسط آزمايشگاه ۱,۵۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸/۳۰ ۱۶/۳۰ ایمیل کارشناس: mohammadi@avicenna.ac.ir
یکشنبه ۸/۳۰ ۱۶/۳۰ ایمیل کارشناس: mohammadi@avicenna.ac.ir
دوشنبه ۸/۳۰ ۱۶/۳۰ ایمیل کارشناس: mohammadi@avicenna.ac.ir
سه شنبه ۸/۳۰ ۱۶/۳۰ ایمیل کارشناس: mohammadi@avicenna.ac.ir
چهارشنبه ۸/۳۰ ۱۶/۳۰ ایمیل کارشناس: mohammadi@avicenna.ac.ir
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
فرشته محمدی كارشناس ۰۲۱-۲۲۴۳۲۰۲۰ داخلی ۲۰۳
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۰۹
نام انگلیسی : Ultraviolet Visible Spectrometer
نام اختصاری : UV-VIS
زمینه های کاربردی : پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : اندازه , بيولوژيك
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
DNA، RNA، cDNA ng در حجم نانولیتر
پروتئین میکروگرم بر میلی لیتر در حجم 250 میکرولیتر
مواد شیمایی و دارویی mg در حجم 250 میکرولیتر
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
آماده‌سازی نمونه و اندازه‌گیری غلظت با طیف سنج PerkinElmer توسط آزمايشگاه ۵۰,۰۰۰
اسپکتروفتومتری با طیف سنج نانودراپ توسط آزمايشگاه ۱۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸/۳۰ ۱۶/۳۰ -
یکشنبه ۸/۳۰ ۱۶/۳۰ -
دوشنبه ۸/۳۰ ۱۶/۳۰ -
سه شنبه ۸/۳۰ ۱۶/۳۰ -
چهارشنبه ۸/۳۰ ۱۶/۳۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
ژامک پهلوان‌زاده كارشناس ۰۲۱-۲۲۴۳۲۰۲۰ داخلی ۳۰۵
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۰۹
نام انگلیسی : Flow Cytometer
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي , ساختار , اندازه , بيولوژيك
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
توضیحات :

جهت تعیین هویت، جداسازی و شمارش سلولها بر اساس رنگ‌آمیزی فلورسانس (PE

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
شمارش سلول‌ بر حسب مارکر‌های مشخص µm تشخیص 1 سلول سرطانی در میان 1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تزریق نمونه به دستگاه- قرائت نتایج، ارائه گراف و تصویر رنگی و تفسیر توسط آزمايشگاه ۱۶۵,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸/۳۰ ۱۶/۳۰ قبل مراجعه، از طریق ایمیل با مسئول و یا رابط آزمایشگاه هماهنگی نمایید. در مواقع لزوم امکان خدمات‌دهی در ساعات غیراداری نیز فراهم می‌گردد.
یکشنبه ۸/۳۰ ۱۶/۳۰ قبل مراجعه، از طریق ایمیل با مسئول و یا رابط آزمایشگاه هماهنگی نمایید. در مواقع لزوم امکان خدمات‌دهی در ساعات غیراداری نیز فراهم می‌گردد.
دوشنبه ۸/۳۰ ۱۶/۳۰ قبل مراجعه، از طریق ایمیل با مسئول و یا رابط آزمایشگاه هماهنگی نمایید. در مواقع لزوم امکان خدمات‌دهی در ساعات غیراداری نیز فراهم می‌گردد.
سه شنبه ۸/۳۰ ۱۶/۳۰ قبل مراجعه، از طریق ایمیل با مسئول و یا رابط آزمایشگاه هماهنگی نمایید. در مواقع لزوم امکان خدمات‌دهی در ساعات غیراداری نیز فراهم می‌گردد.
چهارشنبه ۸/۳۰ ۱۶/۳۰ قبل مراجعه، از طریق ایمیل با مسئول و یا رابط آزمایشگاه هماهنگی نمایید. در مواقع لزوم امکان خدمات‌دهی در ساعات غیراداری نیز فراهم می‌گردد.
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
خدیجه خسروی كارشناس ۰۲۱-۲۲۴۳۲۰۲۰ داخلی ۲۰۵
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۰۹
نام انگلیسی : Flow Cytometer
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي , ساختار , اندازه , بيولوژيك
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
محدودیت های دستگاه :

عدم استفاده از محلول های Sheath متداول مانند محلول ایزاتونیک

توضیحات :

جهت تعیین هویت، جداسازی و شمارش سلولها بر اساس رنگ‌آمیزی فلورسانس (PE) ردیابی و شناسایی انواع مارکرهای سطح سلولی و ذرات ریز میکروسکوپی به قطر 0.2 تا 200 میکرومتر

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
شمارش سلول‌ بر حسب مارکر‌های مشخص µm 0.2 تا 200
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تزریق نمونه به دستگاه- قرائت نتایج، ارائه گراف و تصویر رنگی و تفسیر توسط آزمايشگاه ۱۶۵,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۰۸:۳۰ ۱۶:۳۰ قبل مراجعه، از طریق ایمیل با مسئول و یا رابط آزمایشگاه هماهنگی نمایید. در مواقع لزوم امکان خدمات‌دهی در ساعات غیراداری نیز فراهم می‌گردد.
یکشنبه ۰۸:۳۰ ۱۶:۳۰ قبل مراجعه، از طریق ایمیل با مسئول و یا رابط آزمایشگاه هماهنگی نمایید. در مواقع لزوم امکان خدمات‌دهی در ساعات غیراداری نیز فراهم می‌گردد.
دوشنبه ۰۸:۳۰ ۱۶:۳۰ قبل مراجعه، از طریق ایمیل با مسئول و یا رابط آزمایشگاه هماهنگی نمایید. در مواقع لزوم امکان خدمات‌دهی در ساعات غیراداری نیز فراهم می‌گردد.
سه شنبه ۰۸:۳۰ ۱۶:۳۰ قبل مراجعه، از طریق ایمیل با مسئول و یا رابط آزمایشگاه هماهنگی نمایید. در مواقع لزوم امکان خدمات‌دهی در ساعات غیراداری نیز فراهم می‌گردد.
چهارشنبه ۰۸:۳۰ ۱۶:۳۰ قبل مراجعه، از طریق ایمیل با مسئول و یا رابط آزمایشگاه هماهنگی نمایید. در مواقع لزوم امکان خدمات‌دهی در ساعات غیراداری نیز فراهم می‌گردد.
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
خدیجه خسروی كارشناس ۰۲۱-۲۲۴۳۲۰۲۰ داخلی ۲۰۵
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۰۹
نام انگلیسی : High Performance Liquid Chromatograph
نام اختصاری : HPLC 
زمینه های کاربردی : پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي , اندازه , بيولوژيك , سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
توضیحات :

رعایت مقررات استاندارد هنگام کار با نمونه های بیولوژیک و همچنین بافرها

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
پپتید ng 0.2
پروتئین ng 0.2
داروی شیمیایی ng 0.1
میزان رهایش دارو از نانو هیدروژل هوشمند ng 0.1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
آماده‌سازی نمونه‌هایی و آنالیز آن توسط آزمايشگاه ۹۰۰,۰۰۰
آماده‌سازی نمونه‌هایی و آنالیز آن در اختيار قرار دادن دستگاه ۴۵۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸/۳۰ ۱۶/۳۰ قبل مراجعه، از طریق ایمیل با مسئول و یا رابط آزمایشگاه هماهنگی نمایید. در مواقع لزوم امکان خدمات‌دهی در ساعات غیراداری نیز فراهم می‌گردد.
یکشنبه ۸/۳۰ ۱۶/۳۰ قبل مراجعه، از طریق ایمیل با مسئول و یا رابط آزمایشگاه هماهنگی نمایید. در مواقع لزوم امکان خدمات‌دهی در ساعات غیراداری نیز فراهم می‌گردد.
دوشنبه ۸/۳۰ ۱۶/۳۰ قبل مراجعه، از طریق ایمیل با مسئول و یا رابط آزمایشگاه هماهنگی نمایید. در مواقع لزوم امکان خدمات‌دهی در ساعات غیراداری نیز فراهم می‌گردد.
سه شنبه ۸/۳۰ ۱۶/۳۰ قبل مراجعه، از طریق ایمیل با مسئول و یا رابط آزمایشگاه هماهنگی نمایید. در مواقع لزوم امکان خدمات‌دهی در ساعات غیراداری نیز فراهم می‌گردد.
چهارشنبه ۸/۳۰ ۱۶/۳۰ قبل مراجعه، از طریق ایمیل با مسئول و یا رابط آزمایشگاه هماهنگی نمایید. در مواقع لزوم امکان خدمات‌دهی در ساعات غیراداری نیز فراهم می‌گردد.
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۰۹
نام انگلیسی : Immunofluorescence Microscope
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : پزشكي , علوم پايه , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : بيولوژيك , سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
توضیحات :

نمونه‌های تهیه شده از نظر آلوده‌گی به بیماری های مسری همچون هپاتیت و ا

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
بررسی ایمونوهیستوشیمی نمونه‌های نازک بافت (7- 5 میکرون) Pixel (Voxel) The source for most fluorometers is a xenon arc, which has a high int
بررسی ایمونوهیستوشیمی آنتی‌ژن سلولی Pixel (Voxel) The source for most fluorometers is a xenon arc, which has a high int
بررسی ایمونوهیستوشیمی اسپرم Pixel (Voxel) The source for most fluorometers is a xenon arc, which has a high int
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
آماده سازی نمونه و بررسی نمونه توسط میکروسکوپ، انتخاب و ارائه بهترین تصویر یا تصاویر توسط آزمايشگاه ۴۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸/۳۰ ۱۶/۳۰ قبل مراجعه، از طریق ایمیل با مسئول و یا رابط آزمایشگاه هماهنگی نمایید. در مواقع لزوم امکان خدمات‌دهی در ساعات غیراداری نیز فراهم می‌گردد.
یکشنبه ۸/۳۰ ۱۶/۳۰ قبل مراجعه، از طریق ایمیل با مسئول و یا رابط آزمایشگاه هماهنگی نمایید. در مواقع لزوم امکان خدمات‌دهی در ساعات غیراداری نیز فراهم می‌گردد.
دوشنبه ۸/۳۰ ۱۶/۳۰ قبل مراجعه، از طریق ایمیل با مسئول و یا رابط آزمایشگاه هماهنگی نمایید. در مواقع لزوم امکان خدمات‌دهی در ساعات غیراداری نیز فراهم می‌گردد.
سه شنبه ۸/۳۰ ۱۶/۳۰ قبل مراجعه، از طریق ایمیل با مسئول و یا رابط آزمایشگاه هماهنگی نمایید. در مواقع لزوم امکان خدمات‌دهی در ساعات غیراداری نیز فراهم می‌گردد.
چهارشنبه ۸/۳۰ ۱۶/۳۰ قبل مراجعه، از طریق ایمیل با مسئول و یا رابط آزمایشگاه هماهنگی نمایید. در مواقع لزوم امکان خدمات‌دهی در ساعات غیراداری نیز فراهم می‌گردد.
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
ابراهیم میرزادگان دانشجو ۰۲۱-۲۲۴۳۲۰۲۰ داخلی ۴۲۷ و ۴۲۳
خدیجه خسروی كارشناس ۰۲۱-۲۲۴۳۲۰۲۰ داخلی ۲۰۵
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۰۹
نام انگلیسی : Fluorescence Microscope 
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : پزشكي , علوم پايه , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : بيولوژيك , سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
توضیحات :

نمونه‌های تهیه شده از نظر آلوده‌گی به بیماری های مسری همچون هپاتیت و ا

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
سلول و میکروارگانیسم درصد تا بزرگنمایی 100 برابر برای هر سلول
اسپرم و تخمک درصد تا بزرگنمایی 100 برابر
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
آماده‌سازی نمونه، و بررسی در زیر میکروسکوپ و انتخاب و ارائه بهترین تصاویر توسط آزمايشگاه ۴۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸/۳۰ ۱۶/۳۰ قبل مراجعه، از طریق ایمیل با مسئول و یا رابط آزمایشگاه هماهنگی نمایید. در مواقع لزوم امکان خدمات‌دهی در ساعات غیراداری نیز فراهم می‌گردد.
یکشنبه ۸/۳۰ ۱۶/۳۰ قبل مراجعه، از طریق ایمیل با مسئول و یا رابط آزمایشگاه هماهنگی نمایید. در مواقع لزوم امکان خدمات‌دهی در ساعات غیراداری نیز فراهم می‌گردد.
دوشنبه ۸/۳۰ ۱۶/۳۰ قبل مراجعه، از طریق ایمیل با مسئول و یا رابط آزمایشگاه هماهنگی نمایید. در مواقع لزوم امکان خدمات‌دهی در ساعات غیراداری نیز فراهم می‌گردد.
سه شنبه ۸/۳۰ ۱۶/۳۰ قبل مراجعه، از طریق ایمیل با مسئول و یا رابط آزمایشگاه هماهنگی نمایید. در مواقع لزوم امکان خدمات‌دهی در ساعات غیراداری نیز فراهم می‌گردد.
چهارشنبه ۸/۳۰ ۱۶/۳۰ قبل مراجعه، از طریق ایمیل با مسئول و یا رابط آزمایشگاه هماهنگی نمایید. در مواقع لزوم امکان خدمات‌دهی در ساعات غیراداری نیز فراهم می‌گردد.
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
ابراهیم میرزادگان دانشجو ۰۲۱-۲۲۴۳۲۰۲۰ داخلی ۴۲۷ و ۴۲۳
خدیجه خسروی كارشناس ۰۲۱-۲۲۴۳۲۰۲۰ داخلی ۲۰۵
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۰۹
نام انگلیسی : Polymerase Chain Reaction
نام اختصاری : PCR 
زمینه های کاربردی : پزشكي , علوم پايه , بيوتكنولوژي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : بيولوژيك , سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
توضیحات :

- رعایت مقرارات مربوط به روش های استاندارد و ایمنی کار در آزمایشگاه خص

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
نمونه‌های باکتریایی ng بر حسب کمترین میزان DNA الگو تعیین می‌شود که برابر با 1-10 نانوگرم
نمونه‌های cDNA انسانی و جانوری(RT-PCR) ng بر حسب کمترین میزان DNA الگو تعیین می‌شود که برابر با 500 نانوگرم
پلاسمید باکتریایی ng بر حسب کمترین میزان DNA الگو تعیین می‌شود که برابر با 1 نانوگرم
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
آماده سازی Master Mix - انجام PCR - الکتروفورز و عکسبرداری از نتیجه الکتروفورز توسط آزمايشگاه ۶۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸/۳۰ ۱۶/۳۰ قبل مراجعه، از طریق ایمیل با مسئول و یا رابط آزمایشگاه هماهنگی نمایید. در مواقع لزوم امکان خدمات‌دهی در ساعات غیراداری نیز فراهم می‌گردد.
یکشنبه ۸/۳۰ ۱۶/۳۰ قبل مراجعه، از طریق ایمیل با مسئول و یا رابط آزمایشگاه هماهنگی نمایید. در مواقع لزوم امکان خدمات‌دهی در ساعات غیراداری نیز فراهم می‌گردد.
دوشنبه ۸/۳۰ ۱۶/۳۰ قبل مراجعه، از طریق ایمیل با مسئول و یا رابط آزمایشگاه هماهنگی نمایید. در مواقع لزوم امکان خدمات‌دهی در ساعات غیراداری نیز فراهم می‌گردد.
سه شنبه ۸/۳۰ ۱۶/۳۰ قبل مراجعه، از طریق ایمیل با مسئول و یا رابط آزمایشگاه هماهنگی نمایید. در مواقع لزوم امکان خدمات‌دهی در ساعات غیراداری نیز فراهم می‌گردد.
چهارشنبه ۸/۳۰ ۱۶/۳۰ قبل مراجعه، از طریق ایمیل با مسئول و یا رابط آزمایشگاه هماهنگی نمایید. در مواقع لزوم امکان خدمات‌دهی در ساعات غیراداری نیز فراهم می‌گردد.
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
هاله عدالتخواه كارشناس ۰۲۱-۲۲۴۳۲۰۲۰ داخلی ۳۰۲ و ۳۰۶
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۰۹
نام انگلیسی : Real Time Polymerase Chain Reaction
نام اختصاری : RT-PCR
زمینه های کاربردی : پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : اندازه , بيولوژيك , سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
توضیحات :

- از سال 1390 دستگاه دیگری از شرکت Qiagene به این آزمایشگاه اضافه شده

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
نمونه های DNA باکتریایی ng بر حسب میزان DNA الگو اولیه مورد نیاز 1-10 نانوگرم
نمونه‌های انسانی و جانوری ng بر حسب میزان DNA الگو اولیه مورد نیاز 500 نانوگرم
مقایسه بیان ژن به روش Reletive، تعیین تعداد کپی ژن‌ها به روش Absolute ng بر حسب میزان DNA الگو اولیه مورد نیاز 1-10 نانوگرم
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
آماده سازی Master Mix - انجام PCR - ارائه گزارش و آنالیز توسط آزمايشگاه ۸۸۵,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸/۳۰ ۱۶/۳۰ قبل مراجعه، از طریق ایمیل با مسئول و یا رابط آزمایشگاه هماهنگی نمایید. در مواقع لزوم امکان خدمات‌دهی در ساعات غیراداری نیز فراهم می‌گردد.
یکشنبه ۸/۳۰ ۱۶/۳۰ قبل مراجعه، از طریق ایمیل با مسئول و یا رابط آزمایشگاه هماهنگی نمایید. در مواقع لزوم امکان خدمات‌دهی در ساعات غیراداری نیز فراهم می‌گردد.
دوشنبه ۸/۳۰ ۱۶/۳۰ قبل مراجعه، از طریق ایمیل با مسئول و یا رابط آزمایشگاه هماهنگی نمایید. در مواقع لزوم امکان خدمات‌دهی در ساعات غیراداری نیز فراهم می‌گردد.
سه شنبه ۸/۳۰ ۱۶/۳۰ قبل مراجعه، از طریق ایمیل با مسئول و یا رابط آزمایشگاه هماهنگی نمایید. در مواقع لزوم امکان خدمات‌دهی در ساعات غیراداری نیز فراهم می‌گردد.
چهارشنبه ۸/۳۰ ۱۶/۳۰ قبل مراجعه، از طریق ایمیل با مسئول و یا رابط آزمایشگاه هماهنگی نمایید. در مواقع لزوم امکان خدمات‌دهی در ساعات غیراداری نیز فراهم می‌گردد.
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
هاله عدالتخواه كارشناس ۰۲۱-۲۲۴۳۲۰۲۰ داخلی ۳۰۲ و ۳۰۶
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۰۹