آزمایشگاه‌های حوزه سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی

تعداد خدمات اعتباری ارائه شده

تا ساعت : ۲۰:۰۰ ۲,۴۰۵,۴۸۴
اخبار سایت
  • استاندارد
  • باشگاه مشتریان
  • نمایشگاه
  • تجهیزات
  • کارگروه تخصصی
  • آموزش
  • آزمایشگاه
  • شبکه آزمایشگاهی
بیش از یک دهه رونق پژوهش و فناوری با خدمات آزمایشگاهی کارآمد

بیش از یک دهه رونق پژوهش و فناوری با خدمات آزمایشگاهی کارآمد (۱۴۰۳/۰۴/۱۰)

بیش از یک دهه رونق پژوهش و فناوری با خدمات آزمایشگاهی کارآمد

نتایج دهمین رتبه‌بندی مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی اعلام شد .

نتایج دهمین رتبه‌بندی مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی اعلام شد . (۱۴۰۳/۰۴/۳۰)

نتایج دهمین دوره ارزیابی عملکرد مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی بر اساس عملکرد سال 1402 اعلام شد.

بیش از یک دهه رونق پژوهش و فناوری با خدمات آزمایشگاهی کارآمد

بیش از یک دهه رونق پژوهش و فناوری با خدمات آزمایشگاهی کارآمد (۱۴۰۳/۰۴/۱۰)

بیش از یک دهه رونق پژوهش و فناوری با خدمات آزمایشگاهی کارآمد

بیش از یک دهه رونق پژوهش و فناوری با خدمات آزمایشگاهی کارآمد

بیش از یک دهه رونق پژوهش و فناوری با خدمات آزمایشگاهی کارآمد (۱۴۰۳/۰۴/۱۰)

بیش از یک دهه رونق پژوهش و فناوری با خدمات آزمایشگاهی کارآمد

نتایج دهمین رتبه‌بندی مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی اعلام شد .

نتایج دهمین رتبه‌بندی مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی اعلام شد . (۱۴۰۳/۰۴/۳۰)

نتایج دهمین دوره ارزیابی عملکرد مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی بر اساس عملکرد سال 1402 اعلام شد.

تخفیف 30درصدی برای وبینار آموزشی تضمین کیفیت نتایج آزمون

تخفیف 30درصدی برای وبینار آموزشی تضمین کیفیت نتایج آزمون (۱۴۰۳/۰۴/۲۴)

شرکت دوم بنیان حامی ایرانیان، وبینار آموزشی تضمین کیفیت نتایج آزمون با استفاده از نرام‌افزار Minitab را ویژه کارشناسان آزمایشگاه‌ها و پژوهشگران مردادماه سال جاری برگزار می‌کند.

نتایج دهمین رتبه‌بندی مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی اعلام شد .

نتایج دهمین رتبه‌بندی مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی اعلام شد . (۱۴۰۳/۰۴/۳۰)

نتایج دهمین دوره ارزیابی عملکرد مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی بر اساس عملکرد سال 1402 اعلام شد.

نتایج دهمین رتبه‌بندی مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی اعلام شد .

نتایج دهمین رتبه‌بندی مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی اعلام شد . (۱۴۰۳/۰۴/۳۰)

نتایج دهمین دوره ارزیابی عملکرد مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی بر اساس عملکرد سال 1402 اعلام شد.

تعداد خدمات اعتباری ارائه شده

تا ساعت : ۲۰:۰۰ ۲,۴۰۵,۴۸۴
ثبت نام در خبرنامه
ارسال