آزمایشگاه مرکزی
سال تاسیس : ۱۳۹۳
زمینه های تخصصی : انجام آزمایش های ازدیاد برداشت بررسی های ریزساختاری در حوزه ی نانو انجام تست های مکانیکی
نشانی آزمایشگاه : تهران- م رسالت- خ هنگام- خ دانشگاه علم و صنعت- دانشگاه علم و صنعت- آزمایشگاه مرجع مرکزی
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه
 • آزمون خستگی
 • آزمون رفتار فازی (PVT)
 • استخراج گر سوکسله
 • اندازه گیر تخلخل
 • اندازه گیر کشش سطحی
 • اندازه گیر کشش سطحی
 • اندازه گیر نفوذپذیری نسبی
 • اندازه گیر هدایت الکتریکی (EC)
 • برش دهنده مغزه
 • برش دهنده مغزه
 • پتانسیواستات وگالوانواستات 
 • سنجشگر تخلخل و سطح ویژه به روش BET  (BET )
 • سنجشگر حرارتی هم زمان (STA)
 • سنجشگر زاویه تماس و کشش بین سطحی
 • طیف سنج مرئی فرابنفش (UV-VIS)
 • گرماسنج روبشی تفاضلی  (DSC )
 • مغزه گیر سنگ
 • میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM )
نام انگلیسی : Fatigue Testing
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي
خاصیت قابل اندازه گیری : مكانيكي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
خستگی ------ -
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تست خستگی اکسیال و اندازه گیری خستگی توسط آزمايشگاه -
تست کشش توسط آزمايشگاه -
تست فشار توسط آزمايشگاه -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
کیانوش طاهرخانی دانشجو ۰۲۱۷۷۲۴۰۰۸۵
مهدیه فصاحت كارشناس ۰۲۱۷۷۲۴۰۰۸۵
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۳/۲۳
نام انگلیسی : Phase Behavior Testing
نام اختصاری : PVT
زمینه های کاربردی : ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي
آخرین وضعیت دستگاه : در حال راه اندازي
محدودیت های دستگاه :

حجم:600 میلی لیتر فشار: 700bar دما:150 درجه سانتیگراد

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
حجم گاز سانتيمتر مكعب 0.1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
بررسی رفتار فازی توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۶ -
یکشنبه ۸ ۱۶ -
دوشنبه ۸ ۱۶ -
سه شنبه ۸ ۱۶ -
چهارشنبه ۸ ۱۶ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مهدیه فصاحت كارشناس ۰۲۱۷۷۲۴۰۰۸۵
نام انگلیسی : Soxhlet Extractor
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : در حال راه اندازي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
شستشوی نمونه ها ------ -
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
دستگاه شست¬و¬شوی مغزه با استفاده از استخراج¬کننده سوکسوله توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۶ -
یکشنبه ۸ ۱۶ -
دوشنبه ۸ ۱۶ -
سه شنبه ۸ ۱۶ -
چهارشنبه ۸ ۱۶ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مهدیه فصاحت كارشناس ۰۲۱۷۷۲۴۰۰۸۵
نام انگلیسی : Porosity Measurement
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , علوم پايه
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي , ساختار
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
محدودیت های دستگاه :

حداکثر فشار 150 psi است . برای نمونه های که نسبت ارتفاع به قطر انها بزرگتر از یک است کارایی دارد. ماکزیمم قطر نمونه 1.5 اینچ و ماکزیمم ارتفاع 3 اینچ است.

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
درصد حجمی تخیلخل ------ 2%
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری درصد حجمی تخلخل توسط آزمايشگاه ۳۵۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۶ -
یکشنبه ۸ ۱۶ -
دوشنبه ۸ ۱۶ -
سه شنبه ۸ ۱۶ -
چهارشنبه ۸ ۱۶ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مهدیه فصاحت كارشناس ۰۲۱۷۷۲۴۰۰۸۵
نازنین جلالیان کارآزموده دانشجو ۰۲۱۷۷۲۴۰۰۸۵
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۳/۲۲
نام انگلیسی : Tensiometer
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
محدودیت های دستگاه :

در بازه ی 0.1 تا 72 میلی نیوتن بر متر را اندازه گیری می کند.

توضیحات :

دارای دو سوزن با قطرهای 0.59 میلی متر و 0.419 میلی متر است. ماکسیمم دم

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
کشش سطحی به روش قطره آویزان ------ -
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری کشش سطحی بر حسب میلی نیوتن بر متر توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۶ -
یکشنبه ۸ ۱۶ -
دوشنبه ۸ ۱۶ -
سه شنبه ۸ ۱۶ -
چهارشنبه ۸ ۱۶ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مهدیه فصاحت كارشناس ۰۲۱۷۷۲۴۰۰۸۵
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۷/۰۴
نام انگلیسی : Tensiometer
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
محدودیت های دستگاه :

بازه اندازه گیری (0.0001-1)میلی نیوتن بر متر است. ماکزیمم دور موتور 16000 دور بر دفیفه است. حجم محفظه 1.4 سی سی است.

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
کشش سطحی ------ -
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری کشش سطحی بر حسب میلی نیوتن بر متر توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۶ -
یکشنبه ۸ ۱۶ -
دوشنبه ۸ ۱۶ -
سه شنبه ۸ ۱۶ -
چهارشنبه ۸ ۱۶ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مهدیه فصاحت كارشناس ۰۲۱۷۷۲۴۰۰۸۵
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۷/۰۴
نام انگلیسی : relative permeability measurement
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , علوم پايه
خاصیت قابل اندازه گیری : ساختار
آخرین وضعیت دستگاه : در حال راه اندازي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تراوایی نسبی پایا ------ 1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری تراوایی نسبی پایا مایع -مایع توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۶ -
یکشنبه ۸ ۱۶ -
دوشنبه ۸ ۱۶ -
سه شنبه ۸ ۱۶ -
چهارشنبه ۸ ۱۶ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مهدیه فصاحت كارشناس ۰۲۱۷۷۲۴۰۰۸۵
نام انگلیسی : Electrical Conductivity Meter
نام اختصاری : EC
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
محدودیت های دستگاه :

این دستگاه برای اندازه گیری هدایت یونی و احتمالا الکتزیکی انواع غشاهای پلیمری و سرامیکی به کار می رود. اندازه گیری هدایت غشا در شرایط مختلف از نظر دما، فشار و رطوبت و فلوی گاز در پیل هدایت سنجی انجام می شود. این پیل قادر است تا دمای 200 درجه سانتی گراد کار کند و میتوان ان را با روکش طلا یا بدون روکش طلا در محیط های اسیدی، بازی و نمکی به کار برد. مشخصات فنی دستگاه: - محدوده اندازه گیری مقاومت: 60mΩتا 30mΩ -سطوح اندازه گیری ولتاژ: 12 ولت تا 120 ولت (قابل استفاده جهت بررسیر ولتاژ منابع تامین توان الکتریکی نظیر باتری ها و پیل ها) - دقت اندازه گیری مقاومت: 0.001mΩ - دقت اندازه گیری ولتاژ: 0.00001V - ماکزیمم دما پیل: 200 درجه سانتی گراد - ماکزیمم دمای مرطوب ساز: 120 درجه سانتی گراد در فشار 2bar واحد کنترل فشار درونی پیل - اندازه گیری هایت غشا در رطوبت های مختلف حتی رطوبت های نسبی بیش از 100% - سیستم فرآیندی مرطوب سازی غشا از جنس Stainless steal - سیستم کنترل دمای پیل و مرطوبساز - پیل هدایت سنجی از جنس Stainless steal - قابلیت تغییر فلوی گاز مرطوب ورودی به پیل - قابلیت تغییر فشار درونی پیل (فشار مرطوب ساز) حداکثر تا 2bar - قابلیت اندازه گیری هدایت یونی و الکترونی انواع پیل های سوختی AFC, SOFC, DAFC, PEMFC الکترولایزرها و کلیه سیستم های الکتروشیمیایی و غیر الکتروشیمیایی (نظیر رنگ، پوشش و کامپوزیتها) در محیط های آبی، اسیدی، قلیایی و نمکی - قابل استفاده جهت اندازه گیری و ثبت ولتاژ و مقاومت درونی انواع باتری ها

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
مقاومت الکتریکی Ω.cm 0.1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری مقاومت الکتریکی غشاهای پلیمری توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۶ -
یکشنبه ۸ ۱۶ -
دوشنبه ۸ ۱۶ -
سه شنبه ۸ ۱۶ -
چهارشنبه ۸ ۱۶ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
کیانوش طاهرخانی دانشجو ۰۲۱۷۷۲۴۰۰۸۵
مهدیه فصاحت كارشناس ۰۲۱۷۷۲۴۰۰۸۵
نام انگلیسی : Core cutting saw
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
- ------ -
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
برش و تسطیح مغزه توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۶ -
یکشنبه ۸ ۱۶ -
دوشنبه ۸ ۱۶ -
سه شنبه ۸ ۱۶ -
چهارشنبه ۸ ۱۶ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مهدیه فصاحت كارشناس ۰۲۱۷۷۲۴۰۰۸۵
نام انگلیسی : Core cutting saw
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
- ------ -
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
برش مغزه توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۶ -
یکشنبه ۸ ۱۶ -
دوشنبه ۸ ۱۶ -
سه شنبه ۸ ۱۶ -
چهارشنبه ۸ ۱۶ -
نام انگلیسی : Potentiostat & Galvanostat
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , علوم پايه
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
ولتاژ الکتریکی µV 6
جریان الکتریکی Amper 120*10-15
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
آزمون پلاریزاسیون توسط آزمايشگاه ۱,۰۰۰,۰۰۰
آزمون امپدانس توسط آزمايشگاه ۱,۰۰۰,۰۰۰
آزمون تافل توسط آزمايشگاه ۱,۰۰۰,۰۰۰
کلیه آزمون های الکتروشیمیایی توسط آزمايشگاه ۱,۰۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۶ -
یکشنبه ۸ ۱۶ -
دوشنبه ۸ ۱۶ -
سه شنبه ۸ ۱۶ -
چهارشنبه ۸ ۱۶ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
کیانوش طاهرخانی دانشجو ۰۲۱۷۷۲۴۰۰۸۵
مریم مهدی زاده دانشجو ۰۲۱۷۷۲۴۰۰۸۵
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۳/۳۱
نام انگلیسی : Brunauer, Emmett and Teller surface area and porosity analyzer
نام اختصاری : BET 
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي , ساختار , اندازه
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
محدودیت های دستگاه :

پودرهای ریزتر از مش 60-100 قابل آزمایش نیست.

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
سطح ویژه- میزان احیا و دفع مترمكعب بر گرم 1-2 مترمکعب بر گرم
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری سطح ویژه- اندازه گیری میزان احیا و دفع با برنامه ی دمایی توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۶ -
یکشنبه ۸ ۱۶ -
دوشنبه ۸ ۱۶ -
سه شنبه ۸ ۱۶ -
چهارشنبه ۸ ۱۶ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مهدیه فصاحت كارشناس ۰۲۱۷۷۲۴۰۰۸۵
نام انگلیسی : Simultaneous Thermal Analyzer
نام اختصاری : STA
زمینه های کاربردی : مهندسي , علوم پايه
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
محدودیت های دستگاه :

محدوده ی دمایی 25-1700 درجه سانتیگراد مورد بررسی قرار میگیرد. اتمسفرهای هوا و آرگون موجود است. از پذیرش نمونه های حاوی عناصر احتراقی مثل منیزیم و ...، نمونه هایی که گاز فلوئور و کلر آزاد میکنند و نمونه های با مقدار انبساط شدید معذوریم.

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
میزان کاهش وزن در اثر افزایش دما mg 0.5 میکروگرم
تعیین دمای انجام واکنش ها درجه سانتیگراد 0.1 درجه سانتیگراد
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
نمودار TG و DTA توسط آزمايشگاه ۱,۰۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۶ -
یکشنبه ۸ ۱۶ -
دوشنبه ۸ ۱۶ -
سه شنبه ۸ ۱۶ -
چهارشنبه ۸ ۱۶ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مهدیه فصاحت كارشناس ۰۲۱۷۷۲۴۰۰۸۵
نازنین جلالیان کارآزموده دانشجو ۰۲۱۷۷۲۴۰۰۸۵
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۳/۳۱
نام انگلیسی : Contact Angle and Interfacial Tension Analyzer
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , علوم پايه
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
محدودیت های دستگاه :

قابلیت اندازه گیری کشش سطحی در بازه ی 72-3 میلی نیوتون بر متر

توضیحات :

قابلیت تزریق انواع محلول ها، هیدروکربن ها، آب و ... لزوم وجود سطح کاملا تراز و مسطح برای اندازه گیری زاویه تماس قابلیت انجام کشش سطحی تا دمای 70 درجه سانتیگراد وجود نیدل با سایزهای 0/561، 0.809،1/652 و 1/076 میلی متر

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
زاویه تماس ------ 0.01
کشش سطحی ------ 0.01
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری زاویه تماس توسط آزمايشگاه ۵۰۰,۰۰۰
اندازه گیری کشش سطحی توسط آزمايشگاه ۵۰۰,۰۰۰
اندازه گیری کشش سطحی و زاویه تماس توسط آزمايشگاه ۷۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۶ -
یکشنبه ۸ ۱۶ -
دوشنبه ۸ ۱۶ -
سه شنبه ۸ ۱۶ -
چهارشنبه ۸ ۱۶ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مریم مهدی زاده دانشجو ۰۲۱۷۷۲۴۰۰۸۵
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۲/۱۶
نام انگلیسی : Ultraviolet Visible Spectrometer
نام اختصاری : UV-VIS
آخرین وضعیت دستگاه : نياز به كاليبراسيون
محدودیت های دستگاه :

فقط عناصر K،U و Th را شناسایی میکند.

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
درصد حضور عناصر درصد وزنی 3 درصد وزنی
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تعیین حضور عناصر در محیط و درصد وزنی آنها توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۶ -
یکشنبه ۸ ۱۶ -
دوشنبه ۸ ۱۶ -
سه شنبه ۸ ۱۶ -
چهارشنبه ۸ ۱۶ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مهدیه فصاحت كارشناس ۰۲۱۷۷۲۴۰۰۸۵
نام انگلیسی : Differential Scanning Calorimeter 
نام اختصاری : DSC 
زمینه های کاربردی : مهندسي
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
محدودیت های دستگاه :

دما تا 1350 درجه سانتیگراد اتمسفر: هوا و آرگون بوته:آلومینا و آلومینیم موادی حاوی کلر یا فلوئور، مشتقات نفتی،مواد با انبساط زیاد و موادی که خاصیت قلیایی دارند قابل تست شدن نیستند.

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
دمای واکنش درجه سانتیگراد 0.01
آنتالپی واکنش J/g 0.1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
ارائه نمودار DSC تا دمای 800 درجه توسط آزمايشگاه ۱,۰۰۰,۰۰۰
ارائه نمودار DSC تا دمای 1200 درجه توسط آزمايشگاه ۱,۵۰۰,۰۰۰
ارئه نمودار DSC تا دمای 1350 درجه توسط آزمايشگاه ۲,۵۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۶ -
یکشنبه ۸ ۱۶ -
دوشنبه ۸ ۱۶ -
سه شنبه ۸ ۱۶ -
چهارشنبه ۸ ۱۶ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
نازنین جلالیان کارآزموده دانشجو ۰۲۱۷۷۲۴۰۰۸۵
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۲/۱۶
نام انگلیسی : Core Plugging
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
محدودیت های دستگاه :

نمونه های با قطر 1.5 اینچ را آماده سازی می کند.

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
- ------ -
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
مغزه گیر توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۶ -
یکشنبه ۸ ۱۶ -
دوشنبه ۸ ۱۶ -
سه شنبه ۸ ۱۶ -
چهارشنبه ۸ ۱۶ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مهدیه فصاحت كارشناس ۰۲۱۷۷۲۴۰۰۸۵
نام انگلیسی : Atomic Force Microscope 
نام اختصاری : AFM 
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه
خاصیت قابل اندازه گیری : ساختار
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
محدودیت های دستگاه :

نمونه های مورد استفاده برای این دستگاه باید ابعادشان 1cm*1cm و ضخامت حداکثر 3mm باشد. همچنین نمونه هایی که رافنس آنها بیش از 3 میکرومتر قابل تصویربرداری نیست.

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
رافنس و ابعاد ذرات سطحی و تصویر برداری از دومین های مغناطیسی ميكرون تا چند نانو ابعاد بیش از 9 نانومتر قابل اندازه گیری است
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تصویربرداری در مدهای NC،C،MFM و Tapping توسط آزمايشگاه ۱,۰۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۶ -
یکشنبه ۸ ۱۶ -
دوشنبه ۸ ۱۶ -
سه شنبه ۸ ۱۶ -
چهارشنبه ۸ ۱۶ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مهدیه فصاحت كارشناس ۰۲۱۷۷۲۴۰۰۸۵
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۲/۱۶