آزمایشگاه های حوزه فناوری صنایع انرژی

تعداد خدمات اعتباری ارائه شده

تا ساعت : ۰۳:۳۰ ۲,۳۹۱,۵۹۴
اخبار سایت
  • باشگاه مشتریان
  • استاندارد
  • نمایشگاه
  • کارگروه تخصصی
  • تجهیزات
  • آموزش
  • آزمایشگاه
  • شبکه آزمایشگاهی
انتشار مقاله محقق علوم شیلاتی کشور در مجله SCIENCE

انتشار مقاله محقق علوم شیلاتی کشور در مجله SCIENCE (۱۴۰۳/۰۴/۱۸)

دکتر مسلم شریفی‌نیا عضو هیات علمی پژوهشکده میگوی کشور، موفق به چاپ مقاله‌ای با عنوان "Improve Aquaculture with Insect Meal" در آخرین شماره مجله ساینس (Science) به تاریخ ۲۲ فوریه ۲۰۲۴ شد.

بیش از یک دهه رونق پژوهش و فناوری با خدمات آزمایشگاهی کارآمد

بیش از یک دهه رونق پژوهش و فناوری با خدمات آزمایشگاهی کارآمد (۱۴۰۳/۰۴/۱۰)

بیش از یک دهه رونق پژوهش و فناوری با خدمات آزمایشگاهی کارآمد

بیش از یک دهه رونق پژوهش و فناوری با خدمات آزمایشگاهی کارآمد

بیش از یک دهه رونق پژوهش و فناوری با خدمات آزمایشگاهی کارآمد (۱۴۰۳/۰۴/۱۰)

بیش از یک دهه رونق پژوهش و فناوری با خدمات آزمایشگاهی کارآمد

بیش از یک دهه رونق پژوهش و فناوری با خدمات آزمایشگاهی کارآمد

بیش از یک دهه رونق پژوهش و فناوری با خدمات آزمایشگاهی کارآمد (۱۴۰۳/۰۴/۱۰)

بیش از یک دهه رونق پژوهش و فناوری با خدمات آزمایشگاهی کارآمد

بیش از یک دهه رونق پژوهش و فناوری با خدمات آزمایشگاهی کارآمد

بیش از یک دهه رونق پژوهش و فناوری با خدمات آزمایشگاهی کارآمد (۱۴۰۳/۰۴/۱۰)

بیش از یک دهه رونق پژوهش و فناوری با خدمات آزمایشگاهی کارآمد

تولید کامپوزیت‌های جدید با قابلیت حذف بقایای سموم کشاورزی از پساب

تولید کامپوزیت‌های جدید با قابلیت حذف بقایای سموم کشاورزی از پساب (۱۴۰۳/۰۴/۲۳)

یک محقق شیمی آلی در تحقیقات پسادکتری خود با ادغام هوشمندانه نقاط کوانتومی در چارچوب‌های فلز-آلی موفق به ساخت کامپوزیت‌های جدید با فعالیت فوتوکاتالیزوری افزایش‌یافته برای تخریب آفت‌کش‌ها در پساب شد.

تولید کامپوزیت‌های جدید با قابلیت حذف بقایای سموم کشاورزی از پساب

تولید کامپوزیت‌های جدید با قابلیت حذف بقایای سموم کشاورزی از پساب (۱۴۰۳/۰۴/۲۳)

یک محقق شیمی آلی در تحقیقات پسادکتری خود با ادغام هوشمندانه نقاط کوانتومی در چارچوب‌های فلز-آلی موفق به ساخت کامپوزیت‌های جدید با فعالیت فوتوکاتالیزوری افزایش‌یافته برای تخریب آفت‌کش‌ها در پساب شد.

تولید کامپوزیت‌های جدید با قابلیت حذف بقایای سموم کشاورزی از پساب

تولید کامپوزیت‌های جدید با قابلیت حذف بقایای سموم کشاورزی از پساب (۱۴۰۳/۰۴/۲۳)

یک محقق شیمی آلی در تحقیقات پسادکتری خود با ادغام هوشمندانه نقاط کوانتومی در چارچوب‌های فلز-آلی موفق به ساخت کامپوزیت‌های جدید با فعالیت فوتوکاتالیزوری افزایش‌یافته برای تخریب آفت‌کش‌ها در پساب شد.

تعداد خدمات اعتباری ارائه شده

تا ساعت : ۰۳:۳۰ ۲,۳۹۱,۵۹۴
ثبت نام در خبرنامه
ارسال