آزمایشگاه آنالیز مواد نفتی – روغن های صنعتی و پلیمر
سال تاسیس : ۱۳۸۶
 • عضو قطعی
 • هرمزگان بندر عباس ,
 • رابط آزمایشگاه : لیلا عالی زاده
 • تلفن : ۰۷۶۳۳۳۴۴۴۴۴
 • نمابر : ۰۲۱۸۹۷۸۸۳۹۱
 • http://www.poiac.com
 • info@poiac.com
زمینه های تخصصی : فراورده های نفتی پلیمرها آب و پساب سنگ ها و کانی ها
نشانی آزمایشگاه : هرمزگان ،بندرعباس.خیابان شهید غفاری جنوبی ،کوچه 6 پلاک 10
نشانی دفتر : هرمزگان ،بندرعباس.خیابان شهید غفاری جنوبی ،کوچه 6 پلاک 10
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه
 • آزمون خوردگی
 • آزمون سختی شور آ
 • آزمون کشش
 • آزمون کف
 • اندازه گیر پی اچ
 • اندازه گیر گرانروی
 • اندازه گیر گرانروی
 • اندازه گیر گرانروی
 • اندازه گیری پسماند کربن
 • اندازه گیری شاخص جریان‌پذیری مذاب  (MFI )
 • اندازه گیری نقطه ریزش و ابری شدن
 • اندازه‌گیری نقطه نرمی و دمای خمش گرمایی (HDT/VICAT)
 • پلاسمای جفت شده القائی-طیف سنج نشر نوری (ICP-OES)
 • تعیین نقطه اشتعال باز
 • تعیین نقطه اشتعال بسته
 • تقطیر اتمسفری
 • تیتراتور کارل فیشر
 • تیتراتور 
 • دما و رطوبت سنج
 • سنجشگر رنگ
 • طیف سنج جذب اتمی (AAS)
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه  (FTIR )
 • طیف سنج نوری
 • کروماتوگراف گازی (GC)
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا  (HPLC )
 • کوره الکتریکی
 • گرم کن
 • ماشین کنترل عددی (CNC)
 • همزن مکانیکی
نام انگلیسی : Corrosion Testing
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۷/۰۵
نام انگلیسی : Shore A Hardness Testing
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Tensile Testing
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Foam Testing
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : pH Meter 
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Viscometer
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Viscometer
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Viscometer
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Carbon Residue measurement
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Melt Flow Index Measurement
نام اختصاری : MFI 
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Pour and Cloud point measurement
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Heat Deflection Temperature and Vicat Softening Point Measurement
نام اختصاری : HDT/VICAT
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Inductively Coupled Plasma -Optical Emission Spectrometer
نام اختصاری : ICP-OES
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Open Flash point
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۹/۱۴
نام انگلیسی : Closed Flash Point
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Atmospheric Distillation
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Karl Fischer Titrator
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Titrator
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Thermo Hygrometer
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Color Analyzer
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Atomic Absorption Spectrometer
نام اختصاری : AAS
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Fourier Transform Infrared Spectrometer
نام اختصاری : FTIR 
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Spectrophotometer
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۹/۱۱
نام انگلیسی : Gas Chromatograph
نام اختصاری : GC
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : High Performance Liquid Chromatograph
نام اختصاری : HPLC 
آخرین وضعیت دستگاه : در حال راه اندازي
نام انگلیسی : Electric Furnace 
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Heater
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Computerized numerical control
نام اختصاری : CNC
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Mechanical Stirrer
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي