لیست کامل این دستگاه

میکروسکوپ الکترونی روبشی | Scanning Electron Microscope

نام اختصاری :

SEM

 • وضعیت عضویت : فعال
 • تهران
  تهران
  ,

نام اختصاری :

SEM

 • وضعیت عضویت : فعال
 • تهران
  تهران
  ,

نام اختصاری :

SEM

 • وضعیت عضویت : توانمند
 • گیلان
  رشت
  ,

نام اختصاری :

SEM

 • وضعیت عضویت : مستعد عضویت
 • اصفهان
  شهر جدید مجلسی
  ,

نام اختصاری :

SEM

 • وضعیت عضویت : توانمند
 • یزد
  یزد
  ,

نام اختصاری :

SEM

 • وضعیت عضویت : فعال
 • تهران
  تهران
  ,

نام اختصاری :

SEM

 • وضعیت عضویت : فعال
 • تهران
  تهران
  ,