آزمایشگاه مرکزی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

سال تاسیس : ۱۳۶۸

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

زمینه های تخصصی :

شیمی و مهندسی شیمی

نشانی آزمایشگاه :

کیلومتر 17 اتوبان تهران کرج- بلوار پژوهش – پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :

 • HSE
 • اعتبارنامه صلاحیت آزمایشگاه ISO/IEC17025

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه همکار

 • آسیاب چرخشی آزمایشگاهی

 • آسیاب گلوله ای

 • آسیاب گلوله ای سیاره ای

 • آسیاب گلوله ای سیاره ای

 • آسیاب مخلوط کن

 • آون

 • اتوکلاو

 • اسمومتر

 • انکوباتور شیکردار

 • انکوباتور 

 • پروب فراصوت

 • پروب فراصوت

 • پروب فراصوت

 • پروب فراصوت

 • پلاریمتر 

 • ترازوی حساس

 • ترازوی دیجیتال

 • تیتراتور کارل فیشر

 • تیتراتور 

 • حمام آب

 • حمام کنترل دما گردشی گرمایشی/سرمایشی

 • خشک کن انجمادی

 • خشک‌ کن پاششی

 • خوانشگر الایزا

 • دستگاه آب مقطرگیری

 • دستگاه آزمون خمش استوانه ای

 • دستگاه آزمون سایش تابر

 • دستگاه آنالیز وزن‌ سنجی گرمایی 

  (TGA )
 • دستگاه آنالیز وزن‌ سنجی گرمایی 

  (TGA )
 • دستگاه الکتروفورز مویین 

 • دستگاه الک لرزان

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه اندازه گیری دانسیته

 • دستگاه اندازه گیری دانسیته

 • دستگاه اندازه گیری زاویه تماس و کشش سطحی

 • دستگاه اندازه گیری سطح ویژه و تخلخل

  (BET )
 • دستگاه اندازه گیری ضریب شکست

 • دستگاه اندازه گیری ضریب شکست

 • دستگاه اندازه گیری ضریب شکست

 • دستگاه اندازه گیری کشش سطحی

 • دستگاه اندازه گیری کشش سطحی

 • دستگاه اندازه گیری کشش سطحی

 • دستگاه اندازه گیری گرانروی

 • دستگاه اندازه گیری گرانروی چرخشی

 • دستگاه اندازه گیری گرانروی چرخشی

 • دستگاه اندازه گیری میزان تقاضای شیمیایی اکسیژن

  (COD Meter)
 • دستگاه اندازه گیری نقطه ذوب

 • دستگاه اندازه گیری هدایت الکتریکی

  (EC)
 • دستگاه پتانسیواستات و گالوانواستات 

 • دستگاه پتانسیواستات و گالوانواستات 

 • دستگاه پلاسمای جفت شده القایی-طیف سنج نشر نوری

  (ICP-OES )
 • دستگاه تقطیر خودکار

 • دستگاه سردکننده غوطه وری

 • دستگاه سردکننده غوطه وری

 • دستگاه سنجش اندازه ذرات

  (PSA )
 • دستگاه سنجش اندازه ذرات

  (PSA )
 • دستگاه سنجش اندازه ذرات لیزری

  (LPSA)
 • دستگاه سنجش عنصری کربن، هیدورژن، نیتروژن، گوگرد و اکسیژن

  (CHNSO)
 • دستگاه سنجش نقطه اشتعال باز

 • دستگاه سنجش نقطه اشتعال بسته

 • دستگاه طیف سنج پراش پرتو ایکس تک کریستال

  (SC-XRD)
 • دستگاه طیف سنج مادون قرمز 

  (IR )
 • دستگاه کروماتوگراف لایه نازک با کارایی بالا 

  (HPTLC )
 • دستگاه گرماسنج روبشی تفاضلی 

  (DSC )
 • دستگاه گرماسنج روبشی تفاضلی 

  (DSC )
 • دستگاه لیزر

 • دستگاه همگن ساز

 • دستگاه همگن ساز

 • راکتور فشار بالا

 • راکتور فشار بالا

 • راکتور فشار بالا

 • سانتریفیوژ

 • سانتریفیوژ

 • سانتریفیوژ یخچال دار سرعت بالا

 • سلول فلوتاسیون

 • ضخامت سنج پوشش

 • طیف سنج پراش پرتو ایکس

  (XRD )
 • طیف سنج پراش پرتو ایکس

  (XRD )
 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج رزونانس مغناطیس هسته 

  (NMR )
 • طیف سنج فلورسانس

  (FS)
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • طیف سنج مرئی-فرابنفش

  (UV-Vis)
 • طیف سنج مرئی-فرابنفش

  (UV-Vis)
 • طیف سنج نشر جرقه (کوانتومتر)

  (SES)
 • طیف سنج نوری

 • طیف سنج نوری

 • طیف سنج نوری

 • طیف سنج نوری

 • طیف سنج نوری

 • طیف سنج نوری دو پرتویی

 • کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • کروماتوگراف مایع - طیف سنج جرمی

  (LC-MS)
 • کروماتوگراف مایع - طیف سنج جرمی - طیف سنج جرمی

  (LC-MS-MS)
 • کروماتوگراف یونی

  (IC )
 • کروماتوگراف یونی

  (IC )
 • کوره الکتریکی

 • کوره الکتریکی

 • کوره الکتریکی

 • کوره الکتریکی

 • کوره الکتریکی

 • گرانول ساز نوسانی

 • مایکروویو

 • میکرو سانتریفیوژ

 • میکروسکوپ الکترونی روبشی

  (SEM)
 • میکروسکوپ پروبی روبشی

  (SPM)
 • میکروسکوپ معکوس

 • میکروسکوپ معکوس

 • نمونه بردار

 • نمونه بردار

 • نمونه بردار

 • نورسنج شعله‌ای 

 • هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • هود لامینار