مجموعه آزمایشگاه ها شرکت طلوع دانش کوثر

سال تاسیس : ۱۳۹۸

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • شرکت طلوع دانش کوثر

زمینه های تخصصی :

خدمات آزمایشگاهی آنالیز روغن- خدمات پایش وضعیت تجهیزات مکانیکی و ترانسفورماتورها و ارزیابی کیفی روغن نو و کارکرده

نشانی آزمایشگاه :

استان اصفهان، شهر اصفهان، خیابان جی ، بعد از خیابان تالار، پلاک 389

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه آماده سازی فروگرام

 • دستگاه اندازه گیری عدد قلیایی روغن

  (TBN)
 • دستگاه اندازه گیری گرانروی

 • دستگاه سنجش شاخص فرسایش ذرات آهنی در روغن

  (PQ Index)
 • دستگاه سنجش نقطه اشتعال