مجموعه آزمایشگاه‌ها
سال تاسیس : ۱۳۸۰
 • عضو قطعی
 • تهران تهران ,
 • مدیر آزمایشگاه : محمدرضا نژادمقدم
 • رابط آزمایشگاه : ابراهیم میرزادگان
 • تلفن : ۲۲۴۳۲۰۲۰
 • نمابر : ۲۲۴۳۲۰۲۱
 • http://www.ari.ir
 • M.Farab@ari.ir
زمینه های تخصصی : توسعه دانش و فن‌آوری نانو در حوزه تشخیص و درمان بیماری‌های مزمن و صعب‌العلاج، ارائة خدمات تولیدی و پژوهشی در زمینه آنتی‌بادی‌های منوکلونال، تکنولوژی حیوان ترانسژنیک، بیوتکنولوژی تولیدمثل و درمان ناباروری.
نشانی آزمایشگاه : بزرگراه چمران،اوین،داخل دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشگاه فناوری‌های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی-ابن سینا
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه خدمات آزمایشگاه
 • الکتروفورز 
 • اولتراسانتریفیوژ تحت خلاء
 • برش مقاطع نازک
 • برش مقاطع نازک چرخشی
 • پردازشگر تصویر پرتو ایکس
 • تعیین گر توالی اسید نوکلوئیک(NAS)
 • سنجشگر اندازه ذرات، وزن مولکولی و پتانسیل زتا
 • شمارش و بررسی ذرات میکروسکوپی (فلوسایتومتر)
 • شمارش و بررسی ذرات میکروسکوپی (فلوسایتومتر)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش(UV-VIS)
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا (HPLC )
 • میکروسکوپ ایمونوفلورسانس
 • میکروسکوپ فلورسانس 
 • واکنش زنجیره‌ای پلیمراز(PCR )
 • واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان(RT-PCR)