پژوهشکده پوشش های نانو ساختار
سال تاسیس : ۱۳۸۷
 • عضو قطعی
 • یزد یزد ,
 • مدیر آزمایشگاه : علی کاظم پور
 • رابط آزمایشگاه : ژینوس انصاری
 • تلفن : ۰۳۵۳۵۲۱۶۱۳۴-۰۳۵۳۵۲۱۸۱۵۶
 • نمابر : ۰۳۵- ۳۵۲۱۶۱۳۵
 • http://nanoyazd.pnu.ac.ir
 • nano@yazdpnu.ac.ir
زمینه های تخصصی : ساخت و شناسایی، طراحی و شبیه سازی و زیست فناوری
نشانی آزمایشگاه : یزد- شاهدیه، بلوار امام خمینی(ره) جنب پارک لاله، پژوهشکده پوشش های نانوساختار. کد پستی 74559-89431
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه خدمات آزمایشگاه
 • آب مقطرگیر
 • آزمون آنتی‌باکتریال
 • آسیاب سایشی 
 • اتوکلاو
 • اسانس گیر
 • استخراج گر سوکسله
 • الکتروریسی
 • الکتروفورز 
 • الکتروفورز 
 • الکتروفورز 
 • انکوباتور 
 • انکوباتور 
 • پتانسیواستات وگالوانواستات 
 • پروب فراصوت
 • تبخیر کننده چرخان
 • ترازوی دیجیتال
 • ثبت و نگهداری تصویر ژل‌ها 
 • خشک کن انجمادی
 • رایانه محاسباتی
 • سانتریفیوژ
 • سانتریفیوژ
 • طیف سنج مرئی فرابنفش(UV-VIS)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش(UV-VIS)
 • طیف سنج نوری فلورسانس
 • کندوپاش مغناطیسی به روش جریان مستقیم 
 • کوره الکتریکی
 • میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM)
 • میکروسکوپ تونل زنی روبشی(STM )
 • میکروسکوپ معکوس
 • میکروسکوپ نیروی اتمی(AFM )
 • واکنش زنجیره‌ای پلیمراز(PCR )