مجموعه آزمایشگاه‌ها
سال تاسیس : ۱۳۸۹
 • عضو قطعی
 • تهران تهران ,
 • مدیر آزمایشگاه : هادی فرج اله لواسانی
 • رابط آزمایشگاه : مریم محمودی
 • تلفن : ۲۲۸۸۰۰۸۲-۶
 • نمابر : ۲۲۸۷۱۳۶۴
 • http://www.kimiazi.ir
 • info@kimiazi.ir
زمینه های تخصصی : آنالیز شیمی نانوفناوری زیست ژنتیک مکاترونیک
نشانی آزمایشگاه : تهران- خیابان شریعتی- بالاتر از پل سیدخندان- کوچه شهید کریمی یارندی پلاک 18
اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه خدمات آزمایشگاه
 • آسیاب گلوله ای سیاره ای
 • آسیاب گلوله ای سیاره ای
 • الکتروفورز مویین 
 • الکتروفورز 
 • پلاسمای جفت شده القائی-طیف سنجی جرمی(ICP-MS)
 • ثبت و نگهداری تصویر ژل‌ها 
 • دزیمتر تابش
 • سنجشگر تخلخل و سطح ویژه به روش BET (BET )
 • سنجشگر ژنتیکی
 • طیف سنج پراش پرتو ایکس(XRD )
 • طیف سنج تشدید پلاسمون سطحی(SPR)
 • طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس (XRF)
 • طیف سنج قابل حمل رامان
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR )
 • طیف سنج مرئی فرابنفش(UV-VIS)
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی (GC-MS )
 • کروماتوگراف مایع - طیف سنج جرمی - طیف سنج جرمی(LC-MS-MS)
 • کنترل کننده دما
 • گرماسنج روبشی تفاضلی (DSC )
 • میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM)
 • واکنش زنجیره‌ای پلیمراز(PCR )
 • واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان(RT-PCR)