آزمایشگاه مرکزی دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

سال تاسیس : ۱۳۹۹

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

   • دانشکده فیزیک

زمینه های تخصصی :

فیزیک، سلول های خورشیدی

نشانی آزمایشگاه :

تهران، خیابان شریعتی بالاتر از پل سید خندان، خیابان شهید مجتبایی، خیابان کاویان شرقی کد پستی: 1541849611.

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • پروفایلومتر سطح

 • دستگاه اندازه گیری بازده کوانتومی سلول خورشیدی

 • دستگاه اندازه گیری زاویه تماس

 • دستگاه پتانسیواستات، گالوانواستات و تحلیلگر امپدانس

 • شبیه ساز خورشیدی

 • طیف سنج مرئی-فرابنفش

  (UV-Vis)