مجموعه آزمایشگاه ها شرکت کاوشگران طبیعت پاک

سال تاسیس : ۱۳۸۹

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • شرکت کاوشگران طبیعت پاک

زمینه های تخصصی :

آب زیست فناوری

نشانی آزمایشگاه :

گیلان، رشت ، سبزه میدان، کوچه احتساب، ساختمان ایرانیان، طبقه اول، پلاک 85

اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :

 • آزمایشگاه همکار سازمان حفاظت محیط زیست

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آون

 • انکوباتور 

 • پمپ هوادهی آبزیان

 • ترازوی دیجیتال

 • حمام آب

 • دستگاه آب مقطرگیری

 • دستگاه اکسیژن سنج

 • دستگاه اندازه گیر الکل

 • دستگاه اندازه گیر شوری

 • دستگاه اندازه گیری اکسیژن بیولوژیکی

  (BOD)
 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه اندازه گیری چندین پارامتر

 • دستگاه اندازه گیری میزان تقاضای شیمیایی اکسیژن

  (COD Meter)
 • دستگاه کدورت سنج

 • دستگاه کلرسنج

 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دماسنج

 • ژرمیناتور

 • سانتریفیوژ

 • شوف بالن

 • طیف سنج نوری

 • طیف سنج نوری

 • کوره الکتریکی

 • میکروسکوپ معکوس

 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • میکروسکوپ استریو

 • نمونه بردار

 • نمونه بردار

 • نمونه بردار

 • هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • یخچال آزمایشگاهی