مجموعه آزمایشگاه ها
سال تاسیس : ۱۳۸۹
 • عضو قطعی
 • گیلان رشت ,
 • مدیر آزمایشگاه : زهره رمضانپور
 • رابط آزمایشگاه : فاطمه قنبری پیربستی
 • تلفن : ۰۱۳-۳۳۲۶۰۹۸۹-۰۹۱۱۴۷۹۹۷۸۱
 • نمابر : ۰۱۳-۳۳۲۶۰۹۸۹
 • http://www.ircne.com
 • kavosh@ircne.com
زمینه های تخصصی : آب زیست فناوری
نشانی آزمایشگاه : گیلان، رشت ، سبزه میدان، کوچه احتساب، ساختمان ایرانیان، طبقه اول، پلاک 85
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه خدمات آزمایشگاه
 • آب مقطرگیر
 • آون
 • اکسیژن سنج
 • اندازه گیر اکسیژن بیولوژیکی(BOD Meter)
 • اندازه گیر الکل
 • اندازه گیر پی اچ
 • اندازه گیر شوری
 • اندازه گیر نوری کلر
 • اندازه گیر هدایت الکتریکی(EC)
 • انکوباتور 
 • پمپ هوادهی آبزیان
 • ترازوی دیجیتال
 • حمام آب
 • دماسنج
 • ژرمیناتور
 • سانتریفیوژ
 • شوف بالن
 • طیف سنج نوری
 • کدورت سنج
 • کوره الکتریکی
 • میکروسکوپ معکوس
 • میکروسکوپ نوری(OM)
 • میکروسکوپ استریو
 • نمونه بردار
 • نمونه بردار
 • نمونه بردار
 • هات پلیت و همزن مغناطیسی
 • یخچال