مجموعه آزمایشگاه ها شرکت کاوشگران طبیعت پاک

سال تاسیس : ۱۳۸۹

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • شرکت کاوشگران طبیعت پاک

زمینه های تخصصی :

آب زیست فناوری

نشانی آزمایشگاه :

گیلان، رشت ، سبزه میدان، کوچه احتساب، ساختمان ایرانیان، طبقه اول، پلاک 85

اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :

 • آزمایشگاه همکار سازمان حفاظت محیط زیست

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه آب مقطرگیر

 • دستگاه آون

 • دستگاه اکسیژن سنج

 • دستگاه اندازه گیر اکسیژن بیولوژیکی

  (BOD Meter)
 • دستگاه اندازه گیر الکل

 • دستگاه اندازه گیر پی اچ

 • دستگاه اندازه گیر چند پارامتر

 • دستگاه اندازه گیر شوری

 • دستگاه انکوباتور 

 • دستگاه پمپ هوادهی آبزیان

 • دستگاه ترازوی دیجیتال

 • دستگاه حمام آب

 • دستگاه دماسنج

 • دستگاه ژرمیناتور

 • دستگاه سانتریفیوژ

 • دستگاه شوف بالن

 • دستگاه طیف سنج نوری مرئی-فرابنفش

 • دستگاه کدورت سنج

 • دستگاه کلرسنج

 • دستگاه کوره الکتریکی

 • دستگاه میکروسکوپ معکوس

 • دستگاه میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • دستگاه میکروسکوپ استریو

 • دستگاه نمونه بردار

 • دستگاه نمونه بردار

 • دستگاه نمونه بردار

 • دستگاه هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • دستگاه یخچال