آزمایشکاه انرژی های تجدید پذیر دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

 • وضعیت عضویت : مستعد عضویت
 • تهران تهران ,
 • مدیر آزمایشگاه : برات قبادیان
 • رابط آزمایشگاه : هادی زارعی دارانی
 • تلفن : ۰۲۱۴۸۲۹۲۳۱۲
 • نمابر : ۰۲۱۴۸۲۹۲۲۰۰
 • ghobadib@modares.ac.ir

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه تربیت مدرس

   • دانشکده کشاورزی

نشانی آزمایشگاه :

تهران، کیلومتر 17 اتوبان تهران کرج، بلوار پژوهش، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

 • دستگاه آزمون نقطه اشتعال کوچک

 • دستگاه آون

 • دستگاه اندازه گیر پی اچ

 • دستگاه اندازه گیر تراکم

 • دستگاه اندازه گیر سطح صدا

 • دستگاه اندازه گیر گرانروی استابینگر

 • دستگاه پروب فراصوت

 • دستگاه ترازوی حساس

 • دستگاه ترازوی دیجیتال

 • دستگاه تیتراتور 

 • دستگاه جریان سنج سوخت

 • دستگاه حمام کنترل دما گردشی

 • دستگاه دینامومتر

 • دستگاه دینامومتر

 • دستگاه سانتریفیوژ

 • دستگاه سنجشگر گاز دودکش 

 • دستگاه سنجشگر گاز دودکش 

 • دستگاه کدورت سنج

 • دستگاه کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • دستگاه کوره الکتریکی

 • دستگاه مولد بیودیزل

 • دستگاه هات پلیت و همزن مغناطیسی