آزمایشکاه انرژی های تجدید پذیر دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

 • وضعیت عضویت : مستعد عضویت
 • تهران تهران ,
 • مدیر آزمایشگاه : برات قبادیان
 • رابط آزمایشگاه : هادی زارعی دارانی
 • تلفن : ۰۲۱۴۸۲۹۲۳۱۲
 • نمابر : ۰۲۱۴۸۲۹۲۲۰۰
 • ghobadib@modares.ac.ir

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه تربیت مدرس

   • دانشکده کشاورزی

نشانی آزمایشگاه :

تهران، کیلومتر 17 اتوبان تهران کرج، بلوار پژوهش، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

 • آون

 • پردازشگر فراصوت

 • ترازوی حساس

 • ترازوی دیجیتال

 • تیتراتور 

 • جریان سنج سوخت

 • حمام کنترل دما گردشی گرمایشی/سرمایشی

 • دستگاه آزمون نقطه اشتعال کوچک

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه اندازه گیری دانسیته

 • دستگاه اندازه گیری سطح صدا

 • دستگاه اندازه گیری گرانروی استابینگر

 • دستگاه سنجش کدورت گاز دودکش

 • دستگاه سنجش گاز دودکش 

 • دستگاه سنجش گاز دودکش 

 • دستگاه مولد بیودیزل

 • دینامومتر

 • دینامومتر

 • سانتریفیوژ

 • کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • کوره الکتریکی

 • هات پلیت و همزن مغناطیسی