آزمایشگاه مرکزی دانشگاه علم و صنعت ایران

سال تاسیس : ۱۳۹۳

سازمان مرتبط :

  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

    • دانشگاه علم و صنعت ایران

زمینه های تخصصی :

انجام آزمایش های ازدیاد برداشت بررسی های ریزساختاری در حوزه ی نانو انجام تست های مکانیکی

نشانی آزمایشگاه :

تهران- م رسالت- خ هنگام- خ دانشگاه علم و صنعت- دانشگاه علم و صنعت- ساختمان عمران 2- طبقه ی منفی 2- آزمایشگاه مرجع مرکزی

حوزه فناوری مرتبط :

خدمات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه همکار