مجموعه آزمایشگاه ها شرکت زیست فناوری جاوید

سال تاسیس : ۱۳۹۳
 • وضعیت عضویت : فعال
 • تهران تهران ,
 • مدیر آزمایشگاه : وحید عسگری
 • رابط آزمایشگاه : راضیه بیگدلی
 • تلفن : ۰۲۱-۶۶۱۷۶۷۴۵
 • نمابر : ۰۲۱-۶۶۹۵۲۵۲۱
 • javidbiotech.co@gmail.com

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • شرکت زیست فناوری جاوید

زمینه های تخصصی :

سلولی ملکولی میکروبی ایمونولوژی بیوتکنولوژی ژنتیک بیوشیمی

نشانی آزمایشگاه :

تهران، چهارراه ولیعصر- خیابان برادران مظفر جنوبی- ساختمان 18- بلوک بی- واحد26

نشانی دفتر :

تهران، چهارراه ولیعصر- خیابان برادران مظفر جنوبی- ساختمان 18- بلوک بی- واحد26

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه اتوکلاو

 • دستگاه الکتروفورز 

 • دستگاه اندازه گیر پی اچ

 • دستگاه انکوباتور شیکردار

 • دستگاه انکوباتور کربن دی اکسید دار

 • دستگاه انکوباتور کربن دی اکسید دار

 • دستگاه انکوباتور 

 • دستگاه انکوباتور 

 • دستگاه ترازوی دیجیتال

 • دستگاه ثبت و نگهداری تصویر ژل‌ها 

 • دستگاه حمام فراصوت

 • دستگاه خشک کن انجمادی

 • دستگاه خوانشگر الایزا

 • دستگاه خوانش گر میکروپلیت

 • دستگاه راکتور زیستی

 • دستگاه سانتریفیوژ

 • دستگاه سانتریفیوژ

 • دستگاه سانتریفیوژ یخچال دار

 • دستگاه شیکر گردبادی

 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • دستگاه فریزر دمای خیلی پایین

 • دستگاه فیلتراسیون محیط کشت

 • دستگاه کشنده میکرو پیپت

 • دستگاه میکرو سانتریفیوژ یخچال دار

 • دستگاه میکروسکوپ فلورسانس 

 • دستگاه میکروسکوپ معکوس

 • دستگاه میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

  (RT-PCR)
 • دستگاه هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • دستگاه هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • دستگاه همگن ساز فراصوت

 • دستگاه هود شیمیایی

 • دستگاه هود لامینار

 • دستگاه یخچال