مجموعه آزمایشگاه ها پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی

سال تاسیس : ۱۳۹۳

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی

زمینه های تخصصی :

آزمونهای مواد نفتی

نشانی آزمایشگاه :

ذربایجان شرقی، تبریز، شهرک اندیشه، جاده امامزاده کرجان، مجتمع عصر انقلاب پارک علم و فناوری، آزمایشگاه نفت و پتروشیمی

نشانی دفتر :

آذربایجان شرقی، تبریز،خ آزادی، تقاطع گلگشت، پارک علم و فناوری استان

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آب مقطرگیر

 • آب مقطرگیر

 • آزمون جهندگی

 • آزمون سایش پین روی دیسک

 • آزمون سایش تابر

 • آزمون سختی

 • آزمون ضربه آیزود 

 • آزمون کارکرد گریس

 • آزمون کف

 • آزمون محتوی صمغی شدن

 • آزمون مقاومت سایشی دورانی

 • آزمون مقاومت کششی

 • آزمون نقطه آنیلین

 • آون

 • آون

 • آون خلاء

 • اتاقک آزمون دما و رطوبت

 • اتوکلاو

 • الکتروفورز دوبعدی

 • الکتروفورز دوبعدی

 • الکتروفورز دوبعدی

 • اندازه گیر اکسیژن بیولوژیکی

  (BOD Meter)
 • اندازه گیر اکسیژن محلول

  (DO meter)
 • اندازه گیر پی اچ

 • اندازه گیر پی اچ

 • اندازه گیر پی اچ

 • اندازه گیر تراکم انتقال رنگ

 • اندازه گیر گرانروی مونی

 • اندازه گیر میزان تقاضای شیمیایی اکسیژن

  (COD Meter)
 • اندازه گیر نفوذ پذیری

 • اندازه گیر نقطه ذوب

 • اندازه گیر هدایت الکتریکی

  (EC)
 • اندازه گیری فشار بخار

 • اندازه گیری کربن باقیمانده

 • اندازه گیری نقطه انجماد

 • انکوباتور شیکردار

 • انکوباتور کربن دی اکسید دار

 • ترازوی حساس

 • ترازوی حساس

 • ترازوی دیجیتال

 • تزریق گر عمودی

 • تعیین نقطه شکست

 • تقطیر دستی

 • ثبت و نگهداری تصویر ژل‌ها 

 • حمام آب

 • حمام آب

 • حمام کنترل دما گردشی

 • حمام گرانروی

 • خوانشگر الایزا

 • رئومتر

 • سانتریفیوژ

 • سانتریفیوژ

 • سانتریفیوژ

 • سانتریفیوژ

 • سانتریفیوژ یخچال دار

 • سنجشگر چسبندگی رنگ پول آف

 • سنجشگر عنصری کربن، هیدورژن، نیروژن، گوگرد و اکسیژن

  (CHNSO Analyzer)
 • سنجشگر گرما مکانیکی

  (TMA )
 • سنجشگر نرخ جریان مذاب

  (MFI )
 • سنجشگر نقطه اشتعال باز

 • سنجشگر نقطه اشتعال بسته

 • سنجشگر نقطه ریزش و ابری شدن

 • سنجشگر نقطه قطره ای شدن

 • سنجشگر نقطه نرمی

  (Vicat)
 • سنجشگر نقطه نرمی

  (Vicat)
 • شوف بالن

 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-VIS)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-VIS)
 • طیف سنج نوری

 • طیف سنج نوری

 • فریزر دمای خیلی پایین

 • فریزر دمای خیلی پایین

 • کاتر پرس پنوماتیک

 • کدورت سنج

 • کوره الکتریکی

 • کوره الکتریکی

 • گرماسنج روبشی تفاضلی 

  (DSC )
 • گرماسنج روبشی تفاضلی 

  (DSC )
 • مایکروویو

 • میکرو سانتریفیوژ

 • میکرو سانتریفیوژ

 • میکرو سانتریفیوژ

 • میکروسکوپ معکوس

 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • نمونه بردار

 • نورسنج شعله‌ای 

 • واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

  (RT-PCR)
 • هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • هود میکروبی

 • یخچال

 • یخچال فریزر

 • یخ ساز