مجموعه آزمایشگاه ها شرکت تراز آب اردبیل

 • وضعیت عضویت : توانمند
 • اردبیل اردبیل ,
 • مدیر آزمایشگاه : حسن محمدی گلستان
 • رابط آزمایشگاه : نسیم معزی
 • تلفن : ۰۴۵-۳۳۵۱۲۶۶۵
 • نمابر : ۰۴۵-۳۳۵۲۰۹۲۹
 • tarazab8957@gmail.com

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • شرکت تراز آب اردبیل

نشانی آزمایشگاه :

اردبیل،فاز 2 سبلان،خیابان فردوسی،کوچه سلمان فارسی 8 پلاک 42

اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :

 • آزمایشگاه همکار سازمان استاندارد

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آون

 • ترازوی دیجیتال

 • جک بتن شکن

 • جک بتن شکن

 • جک بتن شکن

 • جک خمشی بتن

 • جک خمشی بتن

 • دستگاه آزمون بار نقطه‌ای

 • دستگاه آزمون دوام سنگ

 • دستگاه آزمون سایش لس آنجلس

 • دستگاه آزمون سایش لس آنجلس

 • دستگاه آزمون شعله

 • دستگاه آزمون مقاومت سایشی

 • دستگاه آزمون مقاومت فشاری محصور نشده

  (UCS)
 • دستگاه آزمون مقاومت فشاری محصور نشده

  (UCS)
 • دستگاه آزمون مقاومت کششی برزیلی

 • دستگاه آزمون واگرائی خاک به روش سوراخ زنی

 • دستگاه ازمون تراکم میدانی

 • دستگاه اندازه گیر سطح صدا

 • دستگاه اندازه گیری اکسیژن محلول

  (DO)
 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه اندازه گیری نفوذپذیری خاک

 • دستگاه اندازه گیری نفوذپذیری هوا بلین

 • دستگاه اندازه گیری هدایت الکتریکی

  (EC)
 • دستگاه برش مستقیم

 • دستگاه تحکیم خاک

 • دستگاه چکش اشمیت

 • دستگاه حوضچه آزمون ساندنس (سلامت سنگدانه)

 • دستگاه روشنایی سنج

 • دستگاه سنجش سولفید هیدروژن

  (H2S Analyzer)
 • دستگاه سنجش ضریب تراکم بتن

 • دستگاه سنجشگر دی اکسید کربن

  (CO2 Analyzer)
 • دستگاه سنجشگر دی اکسید گوگرد

  (SO2 Analyzer)
 • دستگاه سنجشگر دی اکسید نیتروژن

  (NO2 Analyzer)
 • دستگاه سنجشگر مونوکسید کربن

  (CO Meter)
 • دستگاه سنجشگر نقطه نرمی

  (Vicat)
 • دستگاه سنجشگر نیتریک اکسید

  (NO Analyzer)
 • دستگاه غربال دانه بندی

 • دستگاه مغزه گیر

 • دستگاه نمایشگر ذرات گرد و غبار محیطی

 • دستگاه نورسنج شعله‌ای 

 • کاساگراند

 • کوره الکتریکی