آزمایشگاه جامع تحقیقاتی
سال تاسیس : ۱۳۹۶
 • عضو آزمایشی
 • تهران تهران ,
 • رابط آزمایشگاه : مریم وکیلی مقدم
 • تلفن : ۸۶۷۰۳۰۲۲
 • نمابر : ۸۸۶۰۷۹۲۶
 • http://icl.iums.ac.ir
 • icl@iums.ac.ir
زمینه های تخصصی : علوم پایه> مولکولی>نانو> کشت سلولی>علوم مرتبط با میکروسکوپ>
نشانی آزمایشگاه : تهران بزرگراه شهید همت- تقاطع شیخ فضل ا... نوری و شهید چمران- آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی ایران
نشانی دفتر : تهران بزرگراه شهید همت- تقاطع شیخ فضل ا... نوری و شهید چمران- آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی ایران
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه خدمات آزمایشگاه
 • آون
 • اتوکلاو
 • الکتروریسی
 • اناق سرد
 • ایستگاه کاری واکنش زنجیره ای پلیمراز(PCR Workstation)
 • برش مقاطع نازک چرخشی
 • پردازنده بافت
 • پمپ سرنگی
 • ترازوی دیجیتال
 • توزیع گر پارافین
 • ثبت و نگهداری تصویر ژل‌ها 
 • حمام شناورسازی بافت
 • حمام فراصوت
 • حمام کنترل دما گردشی
 • خشک کن انجمادی
 • خوانشگر الایزا
 • سرد کننده
 • سنجشگر خودکار
 • شمارش و بررسی ذرات میکروسکوپی (فلوسایتومتر)
 • شیکر روتاتور
 • طیف سنج تحرک یونی(IMS)
 • فریزر
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا (HPLC )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا (HPLC )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا (HPLC )
 • مولد نیتروژن مایع
 • میکرو سانتریفیوژ
 • میکروسکوپ پروبی روبشی(SPM)
 • میکروسکوپ معکوس
 • میکروسکوپ نوری(OM)
 • میکروسکوپ استریو
 • نورسنج شعله‌ای 
 • واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان(RT-PCR)
 • وسترن بلات
 • هات‌پلیت
 • هات پلیت و همزن مغناطیسی
 • همگن ساز فراصوت
 • همگن ساز فراصوت
 • هود لامینار