آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

سال تاسیس : ۱۳۹۶
 • وضعیت عضویت : توانمند
 • تهران تهران ,
 • مدیر آزمایشگاه : ندا سرای گرد افشاری
 • رابط آزمایشگاه : مریم وکیلی مقدم
 • تلفن : ۸۶۷۰۳۰۲۲
 • نمابر : ۸۸۶۰۷۹۲۶
 • icl.iums.ac.ir
 • PR@iums.ac.ir

سازمان مرتبط :

 • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

زمینه های تخصصی :

علوم پایه، مولکولی، کشت سلولی

نشانی آزمایشگاه :

تهران بزرگراه شهید همت- تقاطع شیخ فضل ا... نوری و شهید چمران- آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی ایران

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آون

 • اتوکلاو

 • الکتروریسی

 • اناق سرد

 • ایستگاه کاری واکنش زنجیره ای پلیمراز

  (PCR Workstation)
 • برش مقاطع نازک چرخشی

 • پردازنده بافت

 • پمپ سرنگی

 • ترازوی حساس

 • توزیع گر پارافین

 • ثبت و نگهداری تصویر ژل‌ها 

 • حمام آب مرتعش

 • حمام شناورسازی بافت

 • حمام فراصوت

 • خشک کن انجمادی

 • خوانشگر الایزا

 • سرد کننده

 • سنجشگر خودکار

 • شمارش و بررسی ذرات میکروسکوپی (فلوسایتومتر)

 • شیکر روتاتور

 • طیف سنج تحرک یونی

  (IMS)
 • فریزر

 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • میکرو سانتریفیوژ

 • میکروسکوپ پروبی روبشی

  (SPM)
 • میکروسکوپ معکوس

 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • میکروسکوپ استریو

 • نورسنج شعله‌ای 

 • واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

  (RT-PCR)
 • هات‌پلیت

 • هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • همگن ساز فراصوت

 • همگن ساز فراصوت

 • هود لامینار