آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

سال تاسیس : ۱۳۹۶
 • وضعیت عضویت : توانمند
 • تهران تهران ,
 • مدیر آزمایشگاه : ندا سرای گرد افشاری
 • رابط آزمایشگاه : مریم وکیلی مقدم
 • تلفن : ۸۶۷۰۳۰۲۲
 • نمابر : ۸۸۶۰۷۹۲۶
 • icl.iums.ac.ir
 • PR@iums.ac.ir

سازمان مرتبط :

 • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

زمینه های تخصصی :

علوم پایه، مولکولی، کشت سلولی

نشانی آزمایشگاه :

تهران بزرگراه شهید همت- تقاطع شیخ فضل ا... نوری و شهید چمران- آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی ایران

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه آون

 • دستگاه اتوکلاو

 • دستگاه الکتروریسی

 • دستگاه الکتروفورز 

 • دستگاه الکتروفورز 

 • دستگاه اناق سرد

 • دستگاه اندازه گیر پی اچ

 • دستگاه ایستگاه کاری واکنش زنجیره ای پلیمراز

  (PCR Workstation)
 • دستگاه برش مقاطع نازک چرخشی

 • دستگاه پردازنده بافت

 • دستگاه پمپ سرنگی

 • دستگاه ترازوی حساس

 • دستگاه تصویربرداری وسترن بلات

 • دستگاه توزیع گر پارافین

 • دستگاه ثبت و نگهداری تصویر ژل‌ها 

 • دستگاه حمام آب مرتعش

 • دستگاه حمام شناورسازی بافت

 • دستگاه حمام فراصوت

 • دستگاه خشک کن انجمادی

 • دستگاه خوانشگر الایزا

 • دستگاه سانتریفیوژ

 • دستگاه سرد کننده

 • دستگاه سنجشگر خودکار

 • دستگاه شمارش و بررسی ذرات میکروسکوپی (فلوسایتومتر)

 • دستگاه شیکر روتاتور

 • دستگاه طیف سنج تحرک یونی

  (IMS)
 • دستگاه فریزر

 • دستگاه کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • دستگاه کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • دستگاه میکرو سانتریفیوژ

 • دستگاه میکروسکوپ پروبی روبشی

  (SPM)
 • دستگاه میکروسکوپ معکوس

 • دستگاه میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • دستگاه میکروسکوپ استریو

 • دستگاه نورسنج شعله‌ای 

 • دستگاه واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

  (RT-PCR)
 • دستگاه وسترن بلات

 • دستگاه هات‌پلیت

 • دستگاه هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • دستگاه همگن ساز فراصوت

 • دستگاه همگن ساز فراصوت

 • دستگاه هود شیمیایی

 • دستگاه هود لامینار