آزمایشگاه کشت سلولی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

سال تاسیس : ۱۳۷۵
 • وضعیت عضویت : فعال
 • تهران تهران ,
 • مدیر آزمایشگاه : سید ناصر استاد
 • رابط آزمایشگاه : شیما علی ابراهیمی
 • تلفن : ۰۲۱۶۴۱۲۱۳۱۶
 • نمابر : ۰۲۱۶۶۹۵۹۱۰۵
 • Sh.aliebrahimi@gmail.com

سازمان مرتبط :

 • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

   • دانشکده داروسازی

زمینه های تخصصی :

بررسی توکسیسیتی in vitro & in vivo

نشانی آزمایشگاه :

تهران، بلوار کشاورز، خیابان 16 آذر، ساختمان جدید دانشکده داروسازی، طبقه سوم

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • خوانشگر الایزا

 • خوانش گر میکروپلیت

 • دستگاه سنجشگر مقاومت الکتریکی ترنس اپیتلیال

  (TEER)
 • دستگاه شمارش و بررسی ذرات میکروسکوپی (فلوسایتومتر)