آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

سال تاسیس : ۱۳۹۷

سازمان مرتبط :

زمینه های تخصصی :

ژنتیک و بیولوژی مولکولی، سرطان و سلول‌های بنیادی، نانوتکنولوژی و آنالیز دستگاهی

نشانی آزمایشگاه :

کاشان، کیلومتر 5 جاده راوند، بلوار پزشک، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، ساختمان فرقانی طبقه همکف، آزمایشگاه جامع تحقیقات

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آون

 • الکتروفورز 

 • الکتروفورز 

 • انکوباتور شیکردار یخچالدار

 • انکوباتور کربن دی اکسید دار

 • ترازوی حساس

 • خوانش گر میکروپلیت

 • دستگاه ثبت و نگهداری تصویر ژل

 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

  (RT-PCR)
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • کشنده میکرو پیپت

 • میکرو سانتریفیوژ یخچال دار

 • میکروسکوپ معکوس فاز کنتراست

 • هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • همگن ساز فراصوت

 • هود لامینار

 • هود لامینار