شیوه نامه آزمایشگاه مرکزی پژوهشگاه مواد و انرژی با هدف مدیریت خدمات آزمایشگاهی و بهره‌برداری بهینه از آزمایشگاه‌های موجود تدوین و اجرایی شد.

پژوهشگاه مواد و انرژی با هدف مدیریت خدمات آزمایشگاهی و امکان برنامه‌ریزی بهتر ارایه خدمات، مدیریت تعمیر و نگهداری تجهیزات، تسهیل در بهره‌برداری بهینه از آزمایشگاه‌های موجود و نهادینه کردن فرهنگ به‎اشتراک‌گذاری منابع و توانمندی‌های علمی و آزمایشگاهی، آیین نامه فعالیت آزمایشگاه مرکزی را تدوین و در پژوهشگاه اجرایی نموده است.

در این آیین نامه، ساختار آزمایشگاه مرکزی شامل اجزای زیر به همراه وظایف و مسئولیت‌های هریک تعیین شده‌است:
- کمیته آزمایشگاه
- مدیر آزمایشگاه
- مدیر فنی
- کارشناس آزمایشگاه
- مدیر کیفیت
- کارشناس پرتال آزمایشگاه
- کارشناس خرید و تعمیر تجهیزات و
- کارشناس بازاریابی.

همچنین در این شیوه‌نامه نحوه تخصیص اعتبارات و مدیریت هزینه‌کرد درآمد حاصل از ارایه خدمات آزمایشگاهی آزمایشگاه مرکزی پژوهشگاه مواد و انرژی تقسیم‌بندی و مشخص گردیده است. تامین هزینه خرید مواد مصرفی و تعمیر و نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات، تشویق پرسنل و پرداخت کارانه و نیز اختصاص بخشی از درآمد به پیاده‌سازی نظام بهداشت، ایمنی و محیط زیست، در این تقسیم بندی گنجانده شده است.
نحوه محاسبه کارانه کارشناسان آزمایشگاه مرکزی پژوهشگاه در دوره‌های زمانی شش ماهه توسط مدیر آزمایشگاه مرکزی براساس کارایی، تعهد کاری، میزان و نحوه انجام خدمات نیز از مواردی دیگری است که در این آیین‌نامه تشریح شده‎است. 
شایان ذکر است، پژوهشگاه مواد و انرژی آمادگی خود را برای انتقال تجربیات در چارچوب همکاری‌های درون شبکه‌ای در زمینه تدوین دستورالعمل فعالیت آزمایشگاه مرکزی سایر مراکز عضو شبکه و به ویژه راهنمایی درخصوص شیوه‌نامه تعیین کارانه کارشناسان آزمایشگاه‌های مراکز عضو شبکه اعلام نموده است.
پژوهشگاه مواد و انرژی از اعضای با سابقه شبکه آزمایشگاهی است که در ارزیابی عملکرد مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی در سال 1394، با ارتقای رتبه نسبت به سال گذشته، توانسته‌است رتبه ششم را در بین مراکز عضو، کسب نماید.
اطلاعات تجهیزات و خدمات آزمایشگاهی پژوهشگاه مواد و انرژی در اینجا قابل دسترس است.
کلمات کلیدی : پژوهشگاه مواد و انرژی

ارسال نظر

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code