دستگاه آنالیزگر اسید آمینه آزمایشگاه مرکزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان نصب و راه‌اندازی شد.

دستگاه آنالیزگر اسید آمینه نوعی کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) است که در شناسایی طیف وسیعی از اسیدهای آمینه کاربرد دارد. خروجی دستگاه، طیف جذب نوری برحسب زمان است که هر یک از قله‌های آن نشان‌دهنده یک نوع اسید آمینه است.

 

با راه‌اندازی این دستگاه در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه رامین خوزستان، امکان شناسایی و تعیین مقدار آمینواسید به صورت تخصصی در این دانشگاه فراهم شده است.

 

دستگاه آنالیزگر اسید آمینه

 

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان از اعضای شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی است که توانمندی‌ها و خدمات آزمایشگاهی آن در صفحه آزمایشگاه مرکزی دانشگاه رامین خوزستان ارایه شده است.

کلمات کلیدی : آزمایشگاه,آزمون,تجهیز,دستگاه,اسید آمینه,کروماتوگرافی مایع,دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان,شبکه آزمایشگاهی

ارسال نظر

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code