شرکت مهندسی پایانه محیط پاک در فصل زمستان تمامی خدمات آزمایشگاهی خود را با 20 درصد تخفیف برای مشتریان شبکه آزمایشگاهی ارائه دهد.

شرکت مهندسی پایانه محیط پاک با هدف حمایت از محققان، دانشجویان و پژوهشگران در زمینه‌های مختلف علمی در نظر دارد در فصل زمستان تمامی خدمات آزمایشگاهی خود را با 20 درصد تخفیف برای مشتریان شبکه آزمایشگاهی ارائه دهد.

 

شرکت مهندسی پایانه محیط پاک دارای گواهینامه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست است و به عنوان آزمایشگاه معتمد در زمینه سنجش آلاینده های محیط زیست در بخش هوا، آب و فاضلاب، خاک و رسوب فعالیت می نماید.

 

آزمایشگاه شیمی شرکت مجهز به دستگاه های آزمایشگاهی نظیر اسپکتروفتومتر فرابنفش- مرئی، کدورت سنج ، کجلدال، جارتست ، کوره الکتریکی و ... است و پارامترهای DO , PH , BOD , COD , SS , TDS , TSS، کلیه آنیون ها و کاتیون ها، کدورت، چربی و روغن در نمونه های آب ، خاک ، رسوب ، پساب و پسماند را آنالیز می‌کند.

 

 

به علاوه، این شرکت مجهز به دستگاه آنالیز جذب اتمی با قابلیت آنالیز فلزات و ترکیبات غیر آلی به روش شعله، کوره و سیستم هیدرید در محدوده  ppb و ppm، و هم چنین دستگاه کروماتوگرافی گازی با دتکتور های TCD و  FID است.

 

در بخش میکروبیولوژی، آزمون های مربوط به شناسایی و شمارش پارامتر های میکروبیولوژی شامل کل کلیفرم ها، کلیفرم های گوارشی، شمارش باکتری ها، استرپتوکوک ها و ... انجام می شود.

 

در بخش آلودگی هوا و صدا، گازهای خروجی دودکش شاملS2C , F2S , HCN , HCl , NH3 , HF , H2S ,CH4  THC , SO2 , NOX , NO2 , NO , CO , CO2 , O2   طبق متدهای EPA / ASTM / DIN / ISOو  علاوه بر آن ترکیبات آلی و سرطانزای خروجی دودکش شامل Dioxin , Furan , VOC , BTEX طبق متدهای EPA / ASTM / DIN / ISO مورد سنجش قرار می گیرد.

 

در بخش سنجش هوای محیط، نمونه برداری و آنالیز گازها و بخارات هوای محیط, MTBE , VOC , BTEX H2SO4 , HCl , NH3 , HF , O3 , THC , SO2 , NOX , NO2 , NO , CO طبق متدهای  EPA / ASTM / OSHA / NIOSH نمونه برداری و سنجش ذرات معلق هوای محیط (PM1 , PM2.5 , PM10 , TSP) طبق متدهای EPA / ASTM / BSI  و نمونه برداری و آنالیز فلزات سنگین هوای محیط طبق متد EPA انجام می ‌شود.

 

مجموعه آزمایشگاه ها شرکت پایانه محیط پاک از اعضای فعال شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی است که اطلاعات توانمندی ها و خدمات آزمایشگاهی این مجموعه در پایگاه اینترنتی شبکه آزمایشگاهی ارایه شده است.

کلمات کلیدی : تخفیف,خاک,جذب اتمی

ارسال نظر

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code