خدمات اعتباری و طرح تخفیف خدمات
بسمه تعالی

شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی

طرح اعتبارات و تخفیف خدمات آزمایشگاهی شبکه به پژوهشگران و صنایع

* مقدمه
یکی از اهداف فعالیت شبکه آزمایشگاهی، تسهیل در دسترسی پژوهشگران و صنایع به خدمات آزمایشگاهی است. در همین راستا، شبکه سامانه‌ی ارایه طرح‌های ویژه‌ی تخفیف در خدمات آزمایشگاهی به مشتریان شبکه را از طریق پایگاه اینترنتی خود راه‌اندازی نموده‌است. در این سامانه، طرح‌های حمایتی مختلفی ارایه خواهند شد که متقاضیان پس از ثبت نام، در صورت دارا بودن شرایط، از خدمات طرح انتخاب شده، بهره‌مند می‌گردند. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز به منظور تشویق پژوهشگران به دریافت خدمات آزمایشگاهی مورد نیاز از طریق این سامانه، در قالب طرح‌های تشویقی، از کاربران شبکه حمایت می‌کند.

* فرایند استفاده از طرح‌های تخفیف خدمات آزمایشگاهی شبکه
مراحل کلی استفاده از یک طرح تخفیف در سامانه اینترنتی شبکه در تصویر زیر نمایش داده شده‌است.


filereader.php?p1=main_6c851670beee739e6

هر شخص حقیقی یا حقوقی برای برخورداری از طرح‌های حمایتی شبکه، باید در سامانه شبکه ثبت‌نام کند و عضو باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی گردد.

========================================

filereader.php?p1=main_3791fc9668cfd0e7e


اطلاع از آخرین اخبار شبکه و باشگاه مشتریان:

========================================

* ارتباط با بخش تخفیف خدمات:

شماره تماس:   09017200760

پست الکترونیکی:   Labservice@labsnet.ir

========================================

طرح‌های فعال شبکه برای ارایه تخفیف خدمات به کاربران شبکهfilereader.php?p1=main_6d697f6cc8617f9e2

filereader.php?p1=main_8bb41645a79e787e1

filereader.php?p1=main_a816ab3589b1a0e77

filereader.php?p1=main_803efccd5b8b78b0c