استاندارد ISO/IEC17025
استاندارد ISO/IEC17025 
استاندارد، حداقل معیار قابل قبول در انجام هر کاری است به شرط آن‌که مورد تایید مراجع دارای صلاحیت قرار گرفته باشد. استانداردها بر اساس تجارب روزمره و نیازهای احساس شده افراد و سازمان‌ها در حیطه‌های گوناگون، شکل می‌گیرند و باعث ایجاد تفاهم عملی بین فناوری و محدوده‌های اقتصادی می‌شوند. در این راستا استاندارد ISO/IEC17025 برای اطمینان از صحت و دقت جواب‌های آزمایشگاه‌های کالیبراسیون، نمونه‌برداری و انجام آزمون، تدوین شده‌است و هدف آن، بهبود کیفیت ارایه خدمات آزمایشگاهی است. این استاندارد از کامل‌ترین استانداردهایی است که تاکنون برای بهبود مستمر کیفیت در آزمایشگاه‌ها تدوین شده‌است به گونه‌ای که مشتری بتواند به نتایج آزمایشگاه اطمینان نمایدو جامعه بتواند در موارد لازم، بر مبنای این استاندارد و با کمک نتایج آزمون‌ها، تصمیمات اساسی و مطمئنی بگیرد و بر این اساس به حرکت رو به جلوی خود ادامه دهد.
لیست سازمان هایی که استاندارد اخذ کرده اند
جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه صنعتی شریف پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاد دانشگاهی
تاریخ اخذ استاندارد : ۱۳۹۲/۰۷/۲۱
شرکت ها بنیاد علوم کاربردی رازی
تاریخ اخذ استاندارد : ۱۳۹۵/۱۰/۳۰
شرکت ها شرکت ایران دلکو
تاریخ اخذ استاندارد : ۱۳۹۲/۰۲/۳۱
شرکت ها شرکت تولیدی و تحقیقاتی صنعتی آبسار کویر
تاریخ اخذ استاندارد : ۱۳۹۲/۰۸/۱۱
شرکت ها شرکت سیالات حفاری پارس
تاریخ اخذ استاندارد : ۱۳۹۳/۰۳/۳۱
شرکت ها شرکت صنایع انرژی
تاریخ اخذ استاندارد : ۱۳۹۵/۱۰/۲۹
شرکت ها شرکت معیار دانش پارس
تاریخ اخذ استاندارد : ۱۳۹۴/۰۶/۱۴
شرکت ها شرکت مهندسین مشاور آزمونه فولاد
تاریخ اخذ استاندارد : ۱۳۹۴/۰۴/۱۵
شرکت ها شرکت کانساران بینالود
تاریخ اخذ استاندارد : ۱۳۹۵/۱۰/۳۰
شرکت ها مجتمع صنعتی طلایه
تاریخ اخذ استاندارد : ۱۳۹۲/۱۰/۱۶