فرایند استقرار استاندارد ISO/IEC 17025، در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه علم و صنعت ایران با برگزاری دوره آموزشی آشنایی با مبانی، الزامات و ممیزی این استاندارد، آغاز شد.

در این دوره که با حضور کارشناسان و مسئولین آزمایشگاه مرکزی دانشگاه علم و صنعت ایران در تاریخ بیست و نهم خردادماه سال 1397، برگزار گردید، مقدمات آشنایی با استاندارد ISO/IEC17025 و شیوه پیاده‌سازی الزامات آن برای شرکت‌کنندگان در دوره شرح داده شد.

 

شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی نیز مراکز آزمایشگاهی عضو شبکه را به پیاده‌سازی این استاندارد تشویق و از ایشان در استقرار الزامات و دریافت اعتبارنامه این استاندارد حمایت می‌کند. این حمایت در دو مرحله انجام می‌شود:

1-  تعیین ناظر از سوی شبکه به منظور ارایه مشاوره و آموزش اولیه و نظارت بر استقرار استاندارد در آزمایشگاه به عنوان نماینده شبکه که این حمایت برای همه اعضای آزمایشی و قطعی شبکه ارایه می‌گردد؛

2-  پرداخت بخشی از مجموع هزینه قرارداد بین آزمایشگاه و شرکت مشاور استقرار استاندارد و هزینه ممیزی نهایی آزمایشگاه که به اعضای قطعی شبکه تعلق می‌گیرد.

 

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه علم و صنعت ایران، از اعضای قطعی شبکه آزمایشگاهی در استان تهران است که توانمندی‌ها و امکانات تجهیزاتی آن در صفحه اختصاصی آزمایشگاه در پایگاه اینترنتی شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی، در دسترس علاقمندان قراردارد.

 

همچنین فهرست مراکزی که اعتبارنامه این استاندارد را دریافت کرده‌اند، در صفحه استاندارد شبکه آزمایشگاهی قابل مشاهده است.

 

با هدف آشنایی هرچه بیشتر با استاندارد ISO/IEC17025 پیشنهاد می‌گردد مقاله «فرآیند پیاده‌سازی سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای ISO/IEC 17025 در آزمایشگاه‌های انجام آزمون» که توسط اعضای کارگروه استاندارد و کالیبراسیون شبکه آزمایشگاهی در چهارمین شماره از فصلنامه تخصصی دانش آزمایشگاهی ایران منتشر شده است، مطالعه گردد.کلمات کلیدی : کالیبراسیون- استاندارد ایزو 17025,دانشگاه علم و صنعت,شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی

ارسال نظر

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code