معرفی شبکه آزمایشگاهی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

1- معرفی
شبکه آزمایشگاهی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور از ابتدای سال 1389 با هدف ایجاد بستری مناسب برای ارتباط آزمایشگاه‌ها با یکدیگر و همچنین استفاده بهتر از ظرفیت‌های آزمایشگاه‌های موجود برای ارائه خدمات آزمایشگاهی به پژوهشگران مؤسسه و مراکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان‌ها تشکیل شد. اعضای این شبکه متشکل از حدود 150 نفر از اعضای هیأت علمی و کارشناسان ارشد در 22 آزمایشگاه تحقیقاتی در مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور آمادگی دارند تا در قالب شبکه آزمایشگاهی به پژوهشگران مؤسسه و مراکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی و سایر محققین منابع طبیعی در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی، شرکت‌های خصوصی و کلیه نهادهای دولتی و غیردولتی، در سراسر کشور، طبق ضوابط و تعرفه‌‌های مصوب، خدمات ارایه ‌کنند.

2- اهداف شبکه
- امکان استفاده بهینه کلیه متخصصان و پژوهشگران مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور از امکانات موجود در آزمایشگاه‌های مؤسسه و به اشتراک گذاشتن تجهیزات بین آزمایشگاه‌ها
- اشتراک‌گذاشتن تجارب مسئولین و کارکنان آزمایشگاه‌ها در زمینه کالیبراسیون، استقرار استاندارد، مستندسازی اطلاعات، تدوین استاندارد،‌ ایمنی آزمایشگاه‌ها و ....
- حفظ، نگهداری و ارتقای تجهیزات آزمایشگاهی
- هماهنگ‌سازی تعرفه خدمات آزمایشگاهی در همه آزمایشگاه‌ها
- عضویت در شبکه‌های آزمایشگاهی ملی و ارتباط با سایر مجامع مرتبط در کشور
- آموزش کاربران تجهیزات آزمایشگاهی و افزایش دانش علمی آنها
- برگزاری کارگاه‌های آموزشی در زمینه‌های تخصصی آزمایشگاه‌ها
- توسعه خدمات آزمایشگاهی و افزایش درآمدزایی با بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌ها و تجهیزات موجود
- ارزیابی عملکرد آزمایشگاه‌ها و پشتیبانی از آزمایشگاه‌های به‌روز و فعال و ارتقای انگیزه کارکنان آنها

3- همکاریهای ملی و بین‌المللی
شبکه آزمایشگاهی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور علاقه‌مند است تا با شبکه‌ها و مراکز تحقیقاتی فعال در حوزه‌های مشابه در داخل کشور و سایر کشورها به‌ویژه منطقه خاورمیانه و کشورهای اسلامی، همکاری‌هایی را جهت تبادل تجربیات، ارایه خدمات آزمایشگاهی، کالیبراسیون دستگاه‌ها و آموزش روش‌های نوین کار با دستگاه‌ها به اجرا گذارد.

4- پایگاه اینترنتی شبکه
پایگاه اینترنتی شبکه آزمایشگاهی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، اطلاعات لازم در زمینه توانمندی‌ها، برنامه‌ها، دستگاه‌ها و امکانات موجود و همچنین مشخصات کامل آزمایشگاه‌های عضو را در اختیار علاقمندان قرار می‌دهد..