حمایت از توانمندسازی آزمایشگاه ها

filereader.php?p1=main_89e548621161c3cc51412a76d228eb19.png&p2=static_page&p3=26&p4=1

شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی با هدف حمایت از توسعه فعالیت‌های آزمایشگاه‌ها، ارتقای توانمندی‌ها و کمک به رشد و توسعه و بهبود عملکرد کارشناسان آزمایشگاه‌ها، حمایت‌های متنوعی برای مراکز عضو شبکه در نظر گرفته است. حمایت‌های شبکه در هر سال، بر اساس امتیاز آخرین دوره ارزیابی عملکرد آزمایشگاه در شبکه انجام می‌شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر درخصوص حمایت های شبکه آزمایشگاهی از آزمایشگاه های عضو، میزان و نحوه انجام حمایت ها، فایل دستورالعمل حمایتی را دانلود و مطالعه نمایید. 

      

                                                                     

                                        دستورالعمل حمایت شبکه از مراکز عضو