شبکه سازی توانمندی ها

شبکه سازی توانمندی ها در شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی

 

تشکیل و فعالیت کارگروه‌های تخصصی: 

شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی در حال حاضر 18 کارگروه تخصصی با مشارکت بیش از 2000 کارشناس و متخصص عضو دارد.

جریان دانش در کارگروه های تخصصی شبکه آزمایشگاهی

          

برگزاری نشست‌های عمومی و تخصصی: 

شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی در راستای تعامل بیشتر میان مدیران و کارشناسان آزمایشگاه ها و انتقال تجارب و به اشتراک گذاری توانمندی‌ها و دستاوردهای آن مراکز نشست‌هایی را به صورت سالیانه در سطح مدیران وکارشناسان آزمایشگاه‌ها برگزار می‌کند.

      نشست رابطین مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی در سال 1397 نشست مدیران مراکز عضو شبکه ازمایشگاهی در سال 1397

           نشست رابطین مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی در سال 1397                نشست مدیران مراکز عضو شبکه ازمایشگاهی در سال 1397

                        پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی                                                          پژوهشگاه صنعت نفت

 

بازدید های گروهی از آزمایشگاه ها:

شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی به منظور آشنایی مراکز از امکانات و توانمندی های یکدیگر در سراسر کشور، سالیانه بازدید‌هایی را با حضور مدیران آزمایشگاه‌ها برگزار می‌نماید در این بازدید ها علاوه بر تعامل بیشتر مدیران مراکز با یکدیگر تجهیزات و پروژه های مراکز آزمایشگاهی نیز معرفی می‌گردد.

بازدید های گروهی از آزمایشگاه ها

 

انتقال تجارب شبکه سازی:

شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی برای کمک به مراکز به منظور استفاده از تمامی ظرفیت‌های آزمایشگاهی درون سازمانی، توانسته است طی چند سال اخیر تجارب و توانایی‌های خود را در این حوزه در اختیار دیگر سازمان‌های کشور نیز قرار دهد تا در این راستا مجموعه‌های تحقیقاتی و پژوهشی کشور بتوانند از امکانات داخلی خود بیشتر بهره‌مند گردند.

انتقال تجارب شبکه سازی