راهنمای عضویت اعضای جدید باشگاه مشتریان

افراد و شرکت‌هایی که به تازگی عضو باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی می‌شوند می‌توانند علاوه بر سایر اعتبارات شبکه آزمایشگاهی از اعتبار ویژه اعضای جدید باشگاه مشتریان و اعتبار ویژه هفته‌های طلایی شبکه نیز استفاده نمایند.

 

برای استفاده از این اعتبارات باید مراحل زیر را انجام دهند.

 

 

1- عضویت در باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی     

 

2- ورود به کارتابل فردی و انتخاب گزینه طرح های تخفیف خدمات آزمایشگاهی   

 

3- انتخاب طرح مورد نظر 

اعتبار ویژه در هفته های طلایی- تیر 99

اعتبار ویژه اعضای جدید باشگاه مشتریان- تابستان 99

 

نکته : پژوهشگران گرامی می‌توانند علاوه بر طرح‌های فوق طرح اعتباری دیگری را با توجه به شرایط خود انتخاب نمایند.

راهنمای انتخاب طرح های شبکه آزمایشگاهی

 

4- بررسی درخواست و تایید اعتبار توسط شبکه آزمایشگاهی

پس از تایید شبکه، شما می توانید با استفاده از کد ملی به آزمایشگاه های عضو شبکه مراجعه و از اعتبارات خود استفاده نمایید.