راهنمای عضویت اعضای جدید باشگاه مشتریان

افراد و شرکت‌هایی که به تازگی عضو باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی می‌شوند می‌توانند علاوه بر سایر اعتبارات شبکه آزمایشگاهی از اعتبار ویژه هفته‌های طلایی شبکه نیز استفاده نمایند.

 

برای استفاده از این اعتبارات باید مراحل زیر را انجام دهند.

 

 

1- عضویت در باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی     

 

2- ورود به کارتابل فردی و انتخاب گزینه طرح های تخفیف خدمات آزمایشگاهی   

 

3- انتخاب طرح مورد نظر 

اعتبار ویژه در هفته های طلایی- آذر 99

 

 

نکته : پژوهشگران گرامی می‌توانند علاوه بر طرح‌های فوق طرح اعتباری دیگری را با توجه به شرایط خود انتخاب نمایند.

راهنمای انتخاب طرح های شبکه آزمایشگاهی

 

4- بررسی درخواست و تایید اعتبار توسط شبکه آزمایشگاهی

پس از تایید شبکه، شما می توانید با استفاده از کد ملی به آزمایشگاه های عضو شبکه مراجعه و از اعتبارات خود استفاده نمایید.