راهنمای استفاده از کد معرف

اعضای باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی می توانند با معرفی اعضای هیئت علمی و دانشجویان برای استفاده از طرح های اعتباری شبکه آزمایشگاهی، امتیاز هدیه دریافت کنند.

کد معرف خود را به دیگران بدهید تا با ثبت نام ایشان در باشگاه مشتریان، به صورت زیر امتیاز هدیه دریافت کنید.

 

1- امتیازات هدیه:

  • معرفی هر عضو هیئت علمی: 20 امتیاز
  • معرفی هر دانشجوی دکتری و کارشناسی ارشد: 7 امتیاز
  • معرفی هر دانشجوی کارشناسی: 3 امتیاز
  • هر امتیاز معادل 10 هزار تومان اعتبار است.

2- شرایط دریافت امتیاز:

  • شخص معرفی شده باید عضو جدید باشگاه باشد (به تازگی عضو شده باشد)
  • شخص معرفی شده باید در کارتابل خود، شما را به عنوان معرف اعلام کند (کد معرف شما را وارد کند)
  • شخص معرفی شده باید یکی از طرح های اعتباری زیر را انتخاب و فعال کند تا امتیاز هدیه به شما تعلق پیدا کند:

                    - طرح ویژه دانشجویان کارشناسی

                    - طرح ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد

                    - طرح ویژه دانشجویان دکتری و پژوهشگران پسا دکتری

                    - طرح ویژه اعضای هیئت علمی

 

3- شرایط استفاده از امتیاز

  • هر فرد ( هیئت علمی، دانشجو) می‌تواند در هر فصل تا 50 نفر جدید معرفی کند.
  • مهلت استفاده از امتیاز کسب شده تا پایان سال 1399 است.
  • مهلت استفاده از اعتبار ایجاد شده با تبدیل امتیاز، تا پایان فصل است.

 

مراحل دریافت کد معرف

مرحله اول: ورود به پنل شخصی در باشگاه مشتریان

 

مرحله دوم: انتخاب گزینه «نمایش کد معرف شما» مطابق تصویر زیر


مرحله سوم: دریافت کد معرف اختصاصی مطابق تصویر زیر

در صورت استفاده از کد معرف با در نظر گرفتن شرایط بالا و مطابق دستورالعمل کد معرف، امتیازی در کارتابل شخص معرف لحاظ خواهد شد.