امکان ثبت نام کلیه مراکز دانش آموزی در سامانه آزمایشگاه فناور­ی ­های راهبردی فراهم شد.

بدین وسیله به اطلاع کلیه مراکز دانش آموزی (اعم از مدارس، پژوهشسراهای دانش ­آموزی، خانه ­های فرهنگ و دیگر مراکز مرتبط با دانش ­آموزان) می­ رساند، این مراکز می­ توانند در سامانه جامع آزمایشگاه فناوری­ های راهبردی ثبت نام کنند و پس از ارزیابی، از حمایت ­های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری جهت خرید تجهیزات بهره مند گردند.

مراکز دانش آموزی جهت آشنایی با فرایند عضویت و درخواست تجهیزات می‌توانند ویدئوی آموزشی را مشاهده نمایند.