طرح تخفیف عضویت در باشگاه مشتریان

در صورت عضویت در باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی صد هزار تومان اعتبار 100 درصدی به شما اختصاص خواهد یافت؛ برای ثبت نام و دریافت اعتبار، به صورت زیر اقدام نمایید.

 

مراحل دریافت اعتبار:

1) عضویت در باشگاه مشتریان

2) ورود به حساب کاربری در باشگاه مشتریان

 

 

3) انتخاب گزینه «طرح های تخفیف خدمات آزمایشگاهی»

 

 

4) درج کد تخفیف « 98225 » و انتخاب گزینه دریافت اعتبار.

 

 

 

پس از انجام مراحل بالا، اعتباری با مبلغ صد هزار تومان به لیست اعتبارات شما افزوده خواهد شد.

توجه: مهلت ثبت نام برای دریافت اعتبار تا مورخ 30 بهمن 98 است.

توجه: مهلت استفاده از اعتبار تا 29 اسفند 98 است.